Rodina Nepoškvrnenej 1/2018


Môj veľký deň

Dnes je môj veľký deň,
prišla som k tebe.
Pre srdce, iba preň,
podané z nebies.

Výklenok skalnatý
v náručí stromov.
Ty si tu – ja a ty,
prišla som domov.

Na tejto skale si
pokorná stála.
Prečisté srdce si
hriešnikom dala.

V zástupoch tisícov
pod klenbou z barlí
dvíha sa tisíc slov,
samota žiarli.

Dnes láska dozrela.
Je teplá, ľudská.
Na mňa si pozrela,
Matička Lurdská.

  Henny Fiebigová – Siváková
 

*Úvod
* Archív
Obsah

*Posolstvo
  Svätého Otca Františka

*RN prevzala relikvie
  a zástavu
 
*Nejde len o pôst
*Lurdy - duchovnosť Bernadety
*Uzdravenie chorých
*Modlite sa s vďačnosťou
*Šťastní manželia
*Príbeh Ivka a jeho rodiny
*Svedectvá a spomienky
*Ohlasy
*Svedectvá z kríža
*Informácie
*Krížová cesta
so sv. Bernadetou Soubirousovou
v pdf


   V roku 1858 sa Nepoškvrnená Panna Mária 18-krát zjavila Bernadete Soubirousovej v Massabielskej jaskyni vo francúzskych Lurdoch.
   Prvé zjavenie sa udialo 11. februára. Panna Mária skrze toto jednoduché dievča vyzýva hriešnikov k obráteniu,
k horlivejšej modlitbe a k dobročinnej láske zvlášť voči najnúdznejším. Odporúča najmä modlitbu posvätného ruženca – modlitbu, v ktorej sa obraciame na našu Matku ako deti vo svojich potrebách, a zdôrazňuje potrebu pokánia.
   Tento rok sa v Lurdoch slávi 160-ročné jubileum prvého zjavenia. Jubileum nás podnecuje k vďačnosti za to, že sa Pánovi zapáčilo vložiť do rúk svojej Matky všetky opravdivé bohatstvá, o ktoré môžeme prosiť a zanecháva nám v nej útechu a radosť, keď sa nachádzame v núdzi, utrpení a v ťažkostiach každodenného života.
   Osemnásť zjavení, ktoré mala Bernadeta, nám pripomína Božie milosrdenstvo prichádzajúce k nám skrze Pannu Máriu. Obracajme sa na ňu, veď my aj naše okolie máme mnohé potreby. Ona ich dobre pozná, vypočuje nás vždy a všade, ba i sama si želá, aby sme sa utiekali pod jej ochranu. Táto myšlienka nech nás napĺňa veľkou radosťou a útechou.
   Začíname prežívať štyridsaťdňové pôstne obdobie, keď sa pokáním a vnútornou obnovou pripravujeme na slávenie veľkonočného tajomstva. Je to pre nás čas na pokánie a pozýva k očisťovaniu a obnove, aby sme sa obrátili k Pánovi celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom (porov. Joel 2, 12). Pán nás skrze proroka Joela vyzýva: „Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý“ (Joel 2, 13). Boh chce, aby sme sa odpútali od pozemských vecí a obrátili sa k nemu, k zdroju života a radosti.
   Obrátenie nášho srdca k Bohu vyžaduje našu pripravenosť žiť tak, ako to Boh od nás očakáva, byť úprimní k sebe a nie skúšať slúžiť dvom pánom. Skrúšené srdce, uznávajúce svoje pády a hriechy bude aj pohotové zbaviť sa ich.
   Tento rok by sme sa s vami radi stretli na stretnutí Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré by sa malo uskutočniť v sobotu 23. júna 2018 na Turzovke – na hore Živčákova. Všetkých srdečne pozývame. Spoločne s vami si chceme uctiť Pannu Máriu, Matku Cirkvi, kľaknúť si k jej nohám a posilniť sa v našich slabostiach, utrpeniach a prosiť za svoje potreby alebo potreby iných. Nikdy nebolo počuť, aby Panna Mária nepomohla tým, ktorí sa k nej utiekajú. Táto istota podnecuje zástupy ľudí, aby pri Matke hľadali úľavu, potechu a nádej. Pridajme sa aj my k nim.

Sr. M. Alica „My musíme mať odvahu ísť
a ohlasovať zmŕtvychvstalého Krista,
pretože on je naším pokojom,
on učinil pokoj svojou láskou,
svojím odpustením,
svojou krvou,
svojím milosrdenstvom.“

(Pápež František)

V nazeraní na Krista, Božieho Baránka,
ktorý sa za nás obetoval, aby nás zachránil,
snažme sa s vďakou prijať pokoj,
ktorý nám chce dať, ktorý pre nás vybojoval.
Učme sa od tohto víťazného Kráľa lásky
milovať, odpúšťať,
trpieť a prinášať milosrdenstvo tam,
kde sa nachádzame,
aby sme tento pokoj naozaj obsiahli.

Zo srdca Vám prajeme a vyprosujeme,
aby ste zmŕtvychvstalého Pána ohlasovali
svojím životom
aj každým krokom smerom k blížnemu.

Nech Vám v konaní týchto krokov lásky
pomáha Nepoškvrnená Panna.

redakcia
Rodiny Nepoškvrnenej