Informácie

 • Ospravedlňujeme sa našim drahým čitateľom, že sme do konca roka 2017 nevyexpedovali časopis číslo 4-5 včas, aby ste ho mali k Vianociam. Išlo najmä o väčšie zásielky. Ďakujeme vám všetkých za pochopenie. Veľmi pekne vám ďakujeme za vaše modlitby a trpezlivosť a prosíme vás všetkých i naďalej o vaše vzácne modlitby.

 • Opätovne by sme sa chceli poďakovať, milí naši odoberatelia časopisu aj kalendára, za vaše dobrovoľné finančné príspevky. Vďaka tejto vašej nezištnosti a štedrosti môžu časopis odoberať aj čitatelia, ktorí sú vo finančnej tiesni. Vyslovujeme vám Pán Boh zaplať, nech vám to Nepoškvrnená so svojím Synom odmení.

 • Na začiatku roku ďakujeme všetkým starostlivým horliteľom, ktorí roznášajú časopis či kalendár v meste alebo na dedine, aby sa dostal každému, kto má oň záujem. Vďaka vám aj za zozbieranie a zaslanie duchovnej kytice pre Svätého Otca, za získavanie nových členov a všetky vaše služby, ktoré konáte s láskou k Pánu Bohu a Nepoškvrnenej.
    
 • Prosíme vás o túto vašu nezištnú pomoc aj v tomto roku 2018. Tí, ktorí už nevládzete, veľmi pekne za všetko ďakujeme a budeme sa za vás modliť, aby ste s Božou pomocou našli pomocnú ruku tých, ktorí by vám pomáhali a prevzali vašu službu, ak už nebudete vládať.
    

 • Zo srdca vám ďakujeme za všetky vaše vianočné a novoročné priania, ktoré ste k nám zasielali. Chceme sa poďakovať za všetky vaše modlitby za nás, za sestry satmárky a za apoštolát Rodiny Nepoškvrnenej.
    

 • S nádejou oslovujeme čím viacerých, ktorí sa chcú obetovať za niektorého z novovysvätených kňazov. Tak je to už zvykom v našej Rodine, že členovia sa obetujú za týchto nových kňazov a doprevádzajú ich svojimi modlitbami a obetami až do konca svojho života. Treba pamätať na tých, ktorých Pán povolal na cestu za Kristom, a s láskou a vďakou sa za služobníkov oltára modliť, aby vytrvali na ceste, ktorú začali. Je to ich, ale i naša zodpovednosť. Už vopred vám za to ďakujeme.  

 • V roku 2017 sa do Rodiny Nepoškvrnenej prihlásilo 497 nových členov zo Slovenska a 109 členov zo zahraničia. Najviac členov sa prihlásilo na stretnutí Rodiny Nepoškvrnenej. V minulom roku ste do Rodiny Nepoškvrnenej nahlásili 325 zomrelých členov. Povzbudzujeme vás k modlitbe za týchto našich zomrelých členov.   

 • Ak ste sa nahlásili alebo sa budete hlásiť na duchovnú obnovu do Vrícka, volajte na pevnú linku: 043/4933129 alebo mobil: 0917/350311 do Domu viery. Ostatné záležitosti, ktoré sa týkajú časopisu, kalendára, prihlasovania nových členov a iné otázky, volajte na číslo redakcie RN: 043/4933741, 043/4901693.  

 • Keďže sa nám už minuli ručné práce, ktoré ste nám zasielali na lurdskú púť, chceme vás znovu veľmi pekne poprosiť, aby ste nám poslali nejaké výšivky alebo iné ručné práce, ktoré máte, alebo začnete pripravovať k tejto príležitosti. Veľmi radi ich použijeme pre našich sponzorov či ľudí, ktorí nám vo Lurdoch pomáhajú. Tam sú ručné práce veľmi vzácne. Ďakujeme vám za vašu pomoc.   

 • Nakoniec by sme sa s veľkou láskou a obdivom chceli poďakovať grafičke nášho časopisu pani Márii Križalkovičovej, ktorá už niekoľko rokov sprevádza články časopisu svojimi krásnymi a veľmi priliehavými kresbami – grafikami. Je to pani s veľkým srdcom a veľkým darom. Prosila nás, aby sme si už pomaly hľadali grafika na túto prácu. Prisľúbila nám, že pokiaľ sa nám nepodarí niekoho vhodného nájsť, grafiky bude naďalej kresliť ona. Ak by ste o niekom vedeli, kontaktujte nás. Pani Križalkovičovej ďakujeme za jej doterajšiu prácu, aj za tú ktorú ešte pre časopis Rodina Nepoškvrnenej vykoná. Nech ju Pán Boh obdarí svojím požehnaním, pokojom a zdravím a Nepoškvrnená nech ju chráni. Prosíme o modlitby za ňu i za celú jej rodinu.

Obsah