Ďakujem Vám za zaslaný kalendár a zvlášť za duchovnú kyticu, ktorú ste zaslali nášmu drahému Svätému Otcovi Františkovi a nám, biskupom. Modlitby a obety sú pre nás najväčším darom a pomocou v úlohe pastierov, ktorú nám zveril náš Pán.
   Prosím Vás aj naďalej o modlitby za nás, pastierov, aj za veriacich, ktorí sú nám zverení, aby rástli v poznaní, v láske a živote viery podľa evanjelia. Nech Vám Pán hojne odmení všetku Vašu obetavú službu.
   Zo srdca žehnám Vás, Vašu komunitu aj všetkých členov Rodiny Nepoškvrnenej.

X Mons. Marián Chovanec
banskobystrický biskup
 

   Myslím na Vás s láskou a vďakou. Rodina Nepoškvrnenej mi bola veľkou oporou pred 25 rokmi, keď som hľadal cestu. Sprevádzala ma aj v ťažkom období, ktoré práve doznieva. Som šťastný, že patrím do Rodiny Nepoškvrnenej. S vďakou

Dušan

Obsah