Uzdravenie chorých

   „Boh uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany“ (Ž 147, 3).Takto sa dokázal tešiť už starozákonný žalmista.
   V Novom zákone to Ježiš Kristus potvrdil. O sebe vyhlásil, že prišiel dvíhať zlomených, uzdravovať chorých, kriesiť mŕtvych. Dokázal to a my mu celkom zvlášť dôverujeme aj kvôli jeho Matke.
   Mária dáva podnety v Káne Galilejskej: „Nemajú vína!“ Dve krátke, dve jednoduché slová Matky a Ježiš vystupuje z božského inkognita... Pomáha v núdzi, robí zázrak.
   Francúzske Lurdy, náš Šaštín i Staré Hory hovoria už rečou dejín. Ale aj rečou prítomnosti. Potvrdzuje sa mnohonásobný výkrik chorého muža v Lurdoch. Chorý verí Márii. Verí v zázrak, ktorý urobí na ňom jej Syn Ježiš. Modlí sa ruženec, so zatajeným dychom očakáva príchod kňaza, aby ho požehnal so sviatostným Spasiteľom. Kňaz prichádza, žehná... odchádza. Chorý necíti úľavu. Nechce pripustiť, že by ho Ježišova Matka sklamala. Vzoprie sa silou lásky a dôvery k Márii a za odchádzajúcim kňazom zvolá: „Ježiš, ty si ma neuzdravil! Poviem to tvojej Matke!“ Kňaz zastane, váha. Vráti sa a ešte raz požehná chorého. Ten sa odrazu dvíha z vozíka, necháva ho ako pamiatku svojej nemohúcnosti a k Ježišovi volá natešený: „Vedel som, že ti to Panna Mária povie!“
   Je to udivujúce?
   Vo večnosti sa budeme ešte viac čudovať nad uzdravením duše. Len tam spolu s tebou, panenská Matka, budeme prežívať nepoznané zázraky tvojej lásky! Len tam plne pochopíme, prečo ti svätá Cirkev hovorí nám milé slová: Uzdravenie chorých.
  Môžeme ťa, drahá Matka, aj v tomto smere nejako nasledovať? Môžeme.
   Stačí nám otvoriť evanjelium tvojho Syna, stačí si niečo zapamätať a uskutočniť slová z jeho lekcií pred smrťou. On povedal: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35).
   Stačí byť opravdivým svedkom Ježiša Krista, žiť naplno evanjelium tak, ako ho žili naši prvokresťanskí bratia. Oni „chválili Boha a boli milí všetkému ľudu“ (Sk 2, 47). Nebadane, ale isto sa stávali kvasom Božieho kráľovstva. Pohania si to dobre všímali, pridávali sa k nim, uzdravovali sa zo svojich bludov. Kristova Cirkev vzrástla...
   A dnes?
   Dnes ju napádajú rôzne infekcie, vari aj ateizmus. A tu je iba jeden liek: uzdraviť sa láskou Ježiša Krista, byť kresťanom naplno, opravdivo. Potom budeme ako ty, Mária, uzdravovať prostredie, spoločnosť, Cirkev.
   Uzdravenie chorých, oroduj za nás!

Sr. M. Bernadeta
 – Miriam Liptovská
Z knihy Krátke úvahy
o Loretánskych litániách

Obsah