Svedectvá a spomienky
na sestru M.Bernadetu

Pomáhali ste na zemi,
pomôžte aj z neba

   Chcela by som týmto spôsobom poďakovať sestričke Márii Bernadete za pomoc v núdzi. „Sestrička Mária Bernadeta, pomáhali ste za živa, pomôžte aj z neba!“ Takto som sa denne obracala na sestričku Bernadetu.
   Zabehnutá rodinná firma sa dostala (nie vlastným pričinením) do takej situácie, že jej hrozil totálny krach. Bolo to hrozné. Ťažko sa na to pozeralo... a ešte horšie žilo. V knižke som mala obrázok sr. Márie Bernadety s modlitbou z 1. 4. 2015 (vydané z príležitosti jej úmrtia), ktorú som sa zvykla modliť. Keď nastala táto situácia vo firme, začala som sa túto modlitbu z obrázku modliť pravidelne a sestričke som sľúbila, že keď pomôže odstrániť tento problém, tak vám napíšem, nech sa aj čitatelia časopisu Rodina Nepoškvrnenej dozvedia, že pomáha aj z neba. 
   Spomínanú modlitbu som sa modlila denne asi rok a pol, dôverujúc, že nám sestrička Bernadeta vyprosí pomoc. Problém bol odstránený! A ja dnes s radosťou ďakujem Pánu Bohu – Nekonečnej dobrote a sestričke M. Bernadete za príhovor u Pána.
   Vďaka, sestrička Bernadeta! Končím vaším obľúbeným: „Sláva Bohu a Nepoškvrnenej!“ 

Vďačná Emília

Rozdávala nám dôkazy
Pánovho milosrdenstva

   Žiaľ nemala som možnosť osobne poznať sestričku Bernadetu, túto úžasnú ženu, ale môj vzťah k nej bol intenzívny. O Rodine Nepoškvrnenej a o jej zakladateľke sestričke Bernadete som sa dozvedela cez časopis Zrno niekedy v roku 1991-2. Napísala som jej, ale neviem, ako sa to stalo, do listu som zabudla dať svoju spiatočnú adresu. Po čase prišiel za mnou jeden chlapec, ktorý chodil o ročník vyššie ako ja, a podal mi obálku so slovami: „Máš list od sestričky.“ Sestrička Bernadeta podľa obsahu listu zistila, kde chodím do školy, poznala tohto chlapca, tak mi poslala list na jeho adresu. Na obálke bolo napísané moje meno a namiesto známky – to mi akosi utkvelo v pamäti – bola nálepka s obrázkom zmŕtvychvstalého Krista. Tak sa začal náš dlhoročný listový kontakt. Bola mi priateľkou, dôverníčkou a skutočne láskavou sestrou. Nevyčítala, nekarhala, no napísala pravdu, aj keď nebola príjemná. Spolu s tým však vždy napísala aj povzbudenie. Vždy mala pre mňa láskavé slovo. Obdivovala som fakt, že hoci dostávala stovky listov, z jej odpovedí som cítila, že to nie je len formálne: „Ahoj, ďakujem za list, maj sa fajn!“, ale že to, čo som jej napísala, starostlivo prečítala a uvažovala nad tým...
   Táto drobučká, no v skutočnosti veľká žena, mala od Pána neskutočné dary – rozdávala nám dôkazy Pánovho milosrdenstva a okrem toho mala dar empatie, ktorú vedela vložiť do každého slova napísaného v liste.
   Ďakujem Pánovi, že som aspoň takto na diaľku mohla poznať sestričku Bernadetu. Správa o jej odchode ma po jej smrti prekvapila, no povedala som: „Pane, máme u teba o ďalšieho dobrého anjela viac. Jej život bol životom na tvoju oslavu. Žila v tvojej láske, ktorá jej dávala úžasnú silu. Ty o tom vieš, preto ťa prosím, daj jej poznať radosti večného života v tvojej blízkosti.“

Ervína

Obsah