Rodina Nepoškvrnenej 1/2019

* Úvod
* Archív
Obsah

*Posolstvo Svätého Otca
  Františka k 27. svetovému
  dňu chorých

*Pomazanie chorých a staroba
*Krížová cesta
*Relikvie - impulz ku svätosti
*Panna Mária - Rozväzovačka
  uzlov

*O počiatkoch úcty k sv.
  Filoméne

*Útočisko hriešnikov
*Fatima stále aktuálna
*Svedectvá a spomienky
*Ohlasy
*Informácie
*Akcie RN v roku 2019
*Seminár na tému
  ODPUSTENIE

*Krížová cesta
  s pápežom Františkom
  za prenasledovaných kresťanov   Raz som čítala myšlienku: „Boh nás niekedy ponorí do tmy, aby sme videli, že on je svetlo.“ Koľko bolestí, sklamania, zrady musíme často zakúsiť v našom živote?! Niekedy až strácame silu a chuť s tým bojovať, ísť ďalej. Ale je tu niekto, kto chce, aby sme išli ďalej, kto chce, aby sme napriek všetkým ťažkostiam zápasili, bojovali a hlavne vytrvali v láske. Je to Ježiš, ktorý nám chce pomôcť, ktorý z každej bolesti nachádza východisko.
   Prežívame pôstne obdobie, ktoré nás má viac priblížiť k tomu najväčšiemu Svetlu – k Bohu. Boh nás chce naplniť svojou láskou, pokojom, milosťou, ale potrebuje, aby sme mu otvorili svoje srdce tým, že sa budeme snažiť s odovzdanosťou do jeho vôle prijímať všetko, čo nám pošle. Preto mu skúsme viac dôverovať, viac odovzdávať svoje problémy, viac ho milovať v našich blížnych.
   Skúsme sa počas tohto obdobia viac pozerať na Máriu, ktorá stála pod krížom svojho Syna, ktorá pod krížom nenadávala, nepreklínala, nezúfala, ale milovala. Milovala svojho Syna Ježiša a skrze túto lásku milovala aj tých, ktorí Ježiša zradili, urazili či potupili. Učme sa od Márie milovať aj našich nepriateľov a modliť sa za nich, lebo práve vtedy vnútorne dozrievame, lebo práve vtedy sa v nás rodí niečo nové, niečo pekné, niečo vzácne – práve vtedy sa v nás rodí láska – Boh.
   Nech aj toto číslo časopisu prispeje k tomu, aby sme vzrastali v láske k Bohu a k blížnym.

Sr. M. Norberta