Rodina Nepoškvrnenej 3/2018

Mária, Matka Cirkvi

Mária, Matka Cirkvi svätej,
skry nás pod svoj svätý plášť,
ruže našej lásky skrytej
chceme k tvojim nohám klásť.
Modlitbou a obetami
dážď milostí vyprosiť,
Otcova ruka nad nami
otvorená chce nás naplniť.

Ruku, ktorú Otec dáva,
Ježiš s vďakou prijíma,
lásku Srdca odovzdáva,
v náručí nás objíma.
Život, ktorý vyšiel z rany,
z boku Krista veľkňaza,
svätou krvou vykúpený,
je našej spásy oáza.

Matka kvapky krvi zbiera,
ani jednu nestratí,
jej mocou Cirkev podopiera,ochraňuje si deti.
To, čo Boh k záchrane dáva,
je dar, láska odveká.
Kristov koráb prekonáva
všetky búrky človeka.

sr. M. Jaroslava
 


Keď sa modlíme, modlitba nás posväcuje a druhým to pomáha. Nikdy si nezúfajme. Boh nám aj cez kríž pomáha a ukazuje cestu.“
       Z prednášky vdp. Jozefa Bagina

 


   Tohtoročné stretnutie členov Rodiny Nepoškvrnenej sa konalo na hore Živčáková pri Turzovke. Stretnutie sprevádzalo chladné počasie, dážď, dlhé čakanie na kyvadlovú dopravu či náročný výstup na toto pútnické miesto. V mnohých to mohlo vyvolať hnev či reptanie.
  Ale pri pohľade na veľký počet prichádzajúcich pútnikov, ktorí s trpezlivosťou a láskou priniesli aj túto obetu, sa mi v mysli vynorili slová pápeža Františka, ktorý povedal: „Čo je svätosť? Svätosť je predovšetkým sloboda!Áno, prijať situácie, ktoré denne prežívame, ktoré sú pre nás nepríjemné, ponižujúce, bolestné, ktoré sa ale môžu stať pre nás plodnými, ak ich prijmeme v slobode – ako dar od Pána, aby nás viac spojili s ním.
   A v týchto našich ťažkých chvíľach života, ktoré denne prežívame, má nezastupiteľnú úlohu naša Matka, Panna Mária, ktorá nám ponúka svoju pomoc. Jedným z takýchto prostriedkov jej pomoci je aj Novéna k Panne Márii z Pompejí neodmietnuteľná novéna, o ktorej sme počuli prednášku počas nášho stretnutia a ktorú prinášame aj na stránkach nášho časopisu. Práve ňou môžeme v prežívaných ťažkostiach a bolestiach prosiť o pomoc a silu, aby sme sa stali slobodnými pre Boha, a tak sa stávali čoraz viac svätými.
  
Pozývame vás, aby ste sa stali vo svojich rodinách, pracoviskách, farnostiach šíriteľmi tejto novény a Panna Mária vám u Bohu vyprosí mnoho milostí.

sr. M. Timotea


* Úvod
* Archív
Obsah

*Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej
*Miesto modlitby
*Pompejská novéna
*Matka Cirkvi
*Príbeh Ivka a jeho rodiny
*Manželstvo je nádherné
*Lurdy - duchovnosť Bernadety
*Svedectvá a spomienky
*Ohlasy
*Svedectvá z kríža
*Informácie
*Panna Mária
– vzor nášho putovania


Novéna k Panne Márii z Pompejí
zachránila manželstvo

   Istého dňa pani Iza z Varšavy dostala brožúrku s Novénou Panny Márie z Pompejí. Oboznámila sa s ňou a bola presvedčená, že si na túto skoro dva mesiace trvajúcu novénu nebude môcť nájsť čas.
   Odložila ju do zásuvky s tým, že možno niekedy v budúcnosti po nej siahne. Neočakávane dostala hroznú správu.
   Volala mi nevesta, že spolu s manželom, mojím synom, majú v úmysle rozviesť sa. V tej chvíli moje srdce prebodol meč. Veď len pred dvoma mesiacmi stáli na svadobnom koberci v kostole... Vo svojom srdci som počula slová: „Siahni po Pompejskej novéne.“
   Siahla som po odloženej brožúrke. Vzala som do rúk ruženec a s veľkou láskou som sa začala modliť. Zistila som, že celkom ľahko si viem nájsť čas na túto modlitbu.
   Na päťdesiaty tretí deň novény sa stal „zázrak“. Telefonoval mi syn: „Mama, budeš babkou!“ – volal naradovaný. Tešila som sa a slzy šťastia mi stekali po tvári. Priznám sa, že úmyslom tejto novény bolo zmierenie, láska a zhoda v ich manželstve. Aká nepochopiteľná je láska Božej Matky! Mária vyprosila mne, synovi a neveste viac, ako som prosila. Veď či je niečo viac ako zázrak nového života?!
   Už sa narodil krásny vnúčik a v ich manželstve panuje láska a zhoda.

Z knihy Nowenna pompejańska, s. 68

   Rodina Nepoškvrnenej vydala brožúrku, v ktorej nájdete históriu Pompejskej novény, krátky životopis Bartolomeja Longa, šíriteľa novény, návod, ako sa modliť túto novénu a niekoľko svedectiev o vyslyšaných prosbách na príhovor Panny Márie Pompejskej.