Rodina Nepoškvrnenej 3/1995

 

* Archív
Obsah

* Oslavy 20. výročia
* Ježiš volá: „Poď za mnou“
* Sila modlitby
* Panna Mária za mrežami
* Predbehnú nás rómovia?
* Obyčajná krížová cesta
* Pevná dôvera
* Pohlaď moju tvár
* Pomoc v núdzi
* Svedectvá z kríža
* Ohlasy
* RN v nemocnici
* Otče, nadišla hodina
* 3-1995 v pdf

 

TOTUS TUUS
   Naši drahí členovia RN a čitatelia!
Prišiel sv. Otec? A čo nám povedal? Celým svojím zjavom povedal viac, ako svojimi príhovormi. Povedal to živým svedectvom: Ako Panna Mária bola celá Ježišova, tak náš pápež Ján Pavol II. bol u nás celý Máriin a skrze ňu celý
Ježišov.
   Pápež prišiel aj k nám, aby zažal oheň lásky a modlitby, s ktorými sa všetci máme pripraviť na príchod Ducha Svätého, ktorý má "obnoviť tvárnosť zeme". Aj naše Slovensko.
   S vďakou sa obraciam na Nepoškvrnenú, že vzbudila v našej Rodine mnoho šľachetných sŕdc, ktoré darovali sv. otcovi "Chlieb a soľ"
vo forme obetovania zvyšku života a smrť kedykoľvek a akokoľvek.
   Keď som sa na 20. ročnom jubileu pýtala, či sme ochotní takýto dar položiť na stôl sv. Otcovi, všetci kričali "Chceme!".
   Verím, že to požehnala najprv naša Veliteľka - Nepoškvrnená a že to sv. otec prijal s láskou. Ostaňme verní všetci tomuto obetovaniu.
   Keď v auguste oslávime sviatok Nanebovzatia našej Matky, položme jej znova do náručia naše obety, naše modlitby, naše životy, aby ich odovzdala Najvyššiemu ako prosbu za otca Cirkvi, ktorý vedie lodičku Kristovu ako ďalej žijúci Peter v Cirkvi.
   Aj my s ním volajme: "Celí tvoji, ó, Mária!"

Sr. M. Bernadeta