Rodina Nepoškvrnenej 4/2018


Ruženec

Matka moja, Pani výšav,
dnes máš krásny sviatok.
Do duše mi radosť prišla
spoza nebies vrátok.

Ružencom si obvinula
všetky srdcia zeme.
Tvoja láska privinula
aj tie chladné, nemé.

Slzu kladiem pred tvoju tvár,
v nej ťa prosím, odpusť.
Plameň lásky, súcitná žiar
zotrie hriechov stopu.

V každom zrnku šepkám vrúcne,
Matka moja, Zdravas’.
Som len dieťa nemohúce,
čo aj činy vravia.

Vďaka letí z mojich perí
do náručia k tebe.
Ruženec je poklad viery,
kľúčom brány nebies.

Henny Fiebigová – Siváková
 


 

„Milujte Madonu
a modlite sa ruženec,
pretože ruženec je zbraňou
proti zlu dnešného sveta.“

Páter Pio    

* Úvod
* Archív
Obsah

*Nie je ťažko trpieť za,
 ale od...

*Mária - naša cesta k Ježišovi
*Lurdy – duchovnosť Bernadety
*Kráľovná posvätného ruženca
*Kráľovná všetkých svätých
*Z listov misionára
*Pohľad z druhého brehu
*Prestal som fajčiť
*Usmievavý Tony
*Svedectvá a spomienky
*Ohlasy
*Svedectvá z kríža
*Informácie
*Bolestný ruženec
  za duše v očistci
v pdf

   Október je mesiac modlitby posvätného ruženca aj mesiac, v ktorom viac pamätáme na misie. Ruženec je modlitba, ktorú tak dobre poznáme a mnohí sa ju denne modlíme. Ale snažíme sa učiť túto modlitbu aj druhých, povzbudzujeme k nej naše deti, vnúčatá, našich kolegov, tých, ktorí sú nám zverení? Staňme sa apoštolmi modlitby posvätného ruženca.
   Istý mladík raz povedal pátrovi Piovi: „Ruženec je zastaralá modlitba, už sa ju nemodlia ani v poniektorých kostoloch.“
  
Páter Pio mu na to odpovedal: „Satan sa vždy snaží zničiť ruženec, ale to sa mu nikdy nepodarí. Túto modlitbu nás naučila Panna Mária, tak ako nás Ježiš naučil Otče náš. Niektorí ľudia sú takí hlúpi, že si myslia, že môžu prežiť život bez pomoci Najsvätejšej Matky. Milujte Madonu a modlite sa ruženec, pretože ruženec je zbraňou proti zlám dnešného sveta.“
  
Možno bojujeme s pokušením: „Už toľko sa modlím a zdá sa, akoby moje modlitby ostávali nevypočuté.“ Ale neverme tomuto klamstvu. Modlitba je vždy vypočutá, možno nie práve tak, ako si to predstavujeme my, ale Boh najlepšie vie, čo je pre nás a našu rodinu potrebné. Vždy sú platné slová Svätého písma: „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol“ (2 Kor 6, 2).
   Chcem vás povzbudiť, aby sme opäť chytili do rúk ruženec s rozhodnutím, že sa ho chceme denne modliť. Panna Mária vie, prečo nás vo svojich zjaveniach k tejto modlitbe pozýva. Modlime sa ruženec a učme to aj druhých, aby sa oslabilo pôsobenie zla okolo nás. Aj naša modlitba môže prispieť k tomu, aby sa vo svete šírilo dobro a pokoj. Akú veľkú radosť urobíme Panne Márie, keď získame aspoň jedného človeka, ktorý sa bude modliť ruženec. Pamätajme vo svojich modlitbách aj na misie a misionárov.

Sr. M. Norberta


Zostaň so mnou, Pane

Zostaň so mnou, Pane,
   pretože ťa potrebujem mať pri sebe
   aby som na teba nezabudol.
Ty vieš, ako ľahko ťa opúšťam.
Zostaň so mnou, Pane, lebo som slabý
a potrebujem tvoju silu, aby som tak často nepadal.
Zostaň so mnou, Pane, lebo ty si moje svetlo
   a bez teba som vo tmách.
Zostaň so mnou, Pane, aby si mi ukázal svoju vôľu...
Daj, nech ťa spoznám tak ako tvoji učeníci –
   pri lámaní chleba, aby sa Eucharistia stala svetlom,
   ktoré zaháňa tmu, silou, ktorá ma podopiera,
   jedinečnou radosťou môjho srdca.
Zostaň so mnou, Pane,
   lebo v hodine mojej smrti chcem byť s tebou
   spojený – ak nie svätým prijímaním,
   tak aspoň prostredníctvom tvojej milosti a lásky.
Zostaň so mnou, Pane, veď jedine teba hľadám:
   tvoju lásku, tvoju milosť, tvoju vôľu, tvoje srdce,
   tvojho ducha.
To preto, lebo ťa milujem
   a nežiadam si nijakú inú odmenu,
   len môcť ťa milovať ešte viac.
Kým žijem, budem ťa milovať celým srdcom,
   veľkou láskou, a potom tou dokonalou
   po celú večnosť. Amen!

Z listu pátra Pia pátrovi Acostinovi
z 25. septembra 1915