Informácie


 • Nezabúdajme sa modliť a obetovať za našich zomrelých členov. Zvlášť v mesiaci november prednášajme Pánu Bohu naše prosby za našich zomrelých rodičov, súrodencov, príbuzných, ale aj členov Rodiny Nepoškvrnenej. Každý mesiac dávame odslúžiť svätú omšu za našich zomrelých členov. V mesiaci november dávame za nich odslúžiť 5 svätých omší.
    

 • Hlavným sviatkom Rodiny Nepoškvrnenej je 8. december – slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Na tento sviatok sa môžeme pripraviť deviatnikom modlitieb k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. V tento deň zverme seba, naše rodiny, našich známych, všetkých členov aj celé ľudstvo pod mocnú ochranu Panny Márie. Pomodlime sa zasväcujúcu modlitbu k Panne Márii: Mária, Matka moja, zasväcujem sa...
    

 • V predchádzajúcom čísle časopisu sme vám ponúkli stolový kalendár a vreckové kalendáriky na rok 2019, Novénu k Panne Márii z Pompejí a brožúrku Od Tatier k Lurdom Slováci spievajú. Táto ponuka je stále aktuálna. Ak máte o ponúkané publikácie záujem, môžete si ich objednať na adrese redakcie.
    

 • Snažíme sa odpovedať na všetky listy, ktoré dostávame do redakcie. Niekedy to však nie je možné, pretože v liste chýba meno a adresa, na ktorú by sme vám mohli napísať. V takom prípade je odpoveďou na váš list modlitba za vás a na váš úmysel.
    

 • Ak máte záujem aj v budúcom roku odoberať náš časopis, nemusíte si ho znova objednávať. Nahláste nám len prípadné zmeny adresy alebo počtu kusov, ktoré vám máme posielať.

Obsah