Ďakujem za zaslanie malej brožúrky krížovej cesty, ktorá mi pripomenula jeden z ťažkých dní môjho života. Je to už osem rokov. Ležala som v Nemocnici sv. Alžbety v Bratislave. Čakala ma operácia hrubého čreva – bola to rakovina. Na izbe okrem mňa boli ešte dve pacientky. Na stene oproti mojej posteli bol zavesený kríž. Čerpala som z neho neuveriteľnú silu. Obe pacientky sa divili, že som taká pokojná. Vtedy som im povedala, že verím ukrižovanému Pánu Ježišovi. Naozaj som obdivovala samú seba, že to tak zvládam. Operácia dopadla dobre.
   Keď som už mohla chodiť, išla som do kaplnky na svätú omšu, aby som sa poďakovala Bohu za jeho pomoc. Veľmi som sa rozcítila a začala som plakať. Tak ma našiel kňaz, ktorý nás denne navštevoval na nemocničnom oddelení. Dlho sme sa rozprávali. Udelil mi sviatosť pomazania chorých a ja som sa upokojila. Táto krížová cesta mi všetko pripomenula. Keď sa ju modlím, neubránim sa slzám vďačnosti. Veľká vďaka Pánu Boh za jeho pomoc a silu! Ďakujem mu za každý ďalší deň svojho života.

Emília

   Som rada, že som sa opäť mohla zúčastniť stretnutia členov Rodiny Nepoškvrnenej na Turzovke. Bola by mi hanba, keby som nebola šla, veď to mám z domu celkom blízko. Chodím už dosť ťažko, ale naši ma tam zaviezla, aj prišli po mňa. Vždy sa rada stretnem s členmi Rodiny Nepoškvrnenej. Mnohí sa aj osobne poznáme. Môžeme sa porozprávať, spolu sa modliť a vzájomne sa povzbudiť. Dozviem sa, čo je nového v Rodine Nepoškvrnenej... Veľkým povzbudením do ďalšieho života je slávenie svätej omše, slová homílie i prednášok, ktoré sú pre nás pripravené. Denne sa modlievame ruženec, ktorý nás duchovne spája. Teším sa, že na stretnutí sa ho modlievame vždy spoločne.

Anna Mravcová

   Na stretnutí členov Rodiny Nepoškvrnenej som bola prvýkrát. Po duchovnej stránke sa mi to veľmi páčilo. Myslím si, že chorých takéto stretnutie veľmi povzbudí v znášaní ich choroby. Ešte nikdy som neprežila svätú omšu tak hlboko, ako to bolo počas stretnutia. Bola to pre mňa príležitosť zamyslieť sa nad svojím životom. Vynorili sa viaceré otázky: „Ako prežívam svoj život? Čo od života očakávam? Ako by som mala ďalej kráčať?...“ Keď som sa zamyslela nad svojím zdravotným stavom, v tomto spoločenstve chorých som omnoho ľahšie dokázala všetko odovzdať Bohu.

Katarína

Obsah