Mária – naša cesta k Ježišovi

   Páter Elias Vella, známy exorcista z Malty, počas tohoročného seminára v Nitre priblížil jeho účastníkom zaujímavú prednášku na tému Posolstvá Panny Márie. Vo svojej prednáške zdôrazňoval, že Panna Mária nás pri svojich zjaveniach vedie k tomu, aby sme robili veci, ktoré chce Boh, a zároveň nám v tom pomáha. To, čo hovorí Mária, nie je nikdy niečo nové. Mária len opakuje to, čo je v evanjeliu. Prichádza práve preto, že nerobíme to, čo je v evanjeliu, a pripomína nám, čo Boh od nás žiada.
   Pátra Eliasa Vellu sme poprosili, aby v krátkosti túto tému priblížil aj našim čitate
ľom. Položili sme mu preto niekoľko otázok.

   Panna Mária sa počas ľudských dejín zjavovala na mnohých miestach, ako sú napr. Fatima, Lurdy, La Salette. Prečo Panna Mária prišla na tieto miesta? Čo je hlavným posolstvom jej zjavení?

   Nikto naozaj nemôže určiť dôvod, prečo je vybrané jedno miesto a nie iné. V Božej mysli je určite plán, ktorý prekračuje naše logické myslenie. Boh očividne vyberá konkrétne miesto, kam svoju Matku pošle. Hlavným dôvodom zjavení je priviesť ľudí naspäť k Ježišovi. Má nás to nabádať k tomu, aby sme žili evanjelium a obrátením sa vrátili k Bohu.

   Po celom svete existujú mnohé mariánske svätyne, ktoré sú zdrojom veľkých milostí. Aký význam má v dnešnej dobe putovať na tieto miesta?

   Veľa ľudí navštevuje mariánske svätyne. Následne veľa modlitieb stúpa hore k Bohu a Márii. Vďaka tomu sú tieto miesta posvätné. Akoby sa stali domovom Ježiša a Márie, kam je pre diabla ťažšie preniknúť. Kvôli tomu mnohí putujú na tieto miesta, kde na nich môže Božia milosť ľahko prúdiť bez blokovania. Preto sa tieto púte zhodujú s kresťanskou cestou viery.

   Keď sa už niekto rozhodne ísť na púť, čo by mal urobiť, aby púť čo najlepšie prežil?

   Púť nesmie byť len zbožným či kultúrnym aktom, musí byť aktom obrátenia, premeny a obnovy pútnika. Bohužiaľ, mnohí si chvíle púte len užívajú a účinok onedlho odznie. Púť je pripomienkou toho, že sme všetci na ceste do zasľúbenej zeme. Ak niekto ignoruje skutočný význam púte, všetko skončí len akousi zbožnosťou bez trvalého účinku.

   Sú tu však aj chorí, ktorí sú pripútaní na lôžko. Mnohí z rozličných zdravotných dôvodov nemôžu putovať na tieto miesta, hoci by sa tak radi púte zúčastnili. Môžu si nejakým spôsobom vykonať púť aspoň duchovne?

   Na našej ceste viery máme všetci rozličné spôsoby, ktoré nás vedú k základnej ceste: k Ježišovi. Pre chorého pripútaného na lôžko je najlepšou púťou ponúknuť svoje utrpenie Ježišovi, čo ho zjednotí s jeho utrpením, ako vraví sv. Pavol, keď nás nabáda doplniť, čo chýba Ježišovmu utrpeniu. Čo by mohlo chýbať? Utrpenie Cirkvi! Ježiš je Hlava. Cirkev je Telo. Ježiš svoju úlohu splnil dokonale. Teraz je na nás vykonať svoju úlohu. Chorý túto úlohu plní dokonale. Môžete si predstaviť krajšiu a dokonalejšiu púť?!

   V čom bola Panna Mária výnimočná, že v nej Boh našiel zaľúbenie a vybral si ju za Matku svojho Syna?

   Boh si vyberá každého človeka na nejakú úlohu v živote. My Božiemu plánu nerozumieme. Prečo si ako hlavu Cirkvi vybral Petra a nie Filipa? To nikto nevie povedať. Vybral si Máriu a našiel v nej krásny nástroj, ktorý mohol použiť. Mária sa nikdy voči nemu nebúrila, ani vo chvíľach, keď mu nerozumela. A tak sa stala jeho potešením. Boh si ju vyvolil a ona dokonale spolupracovala s jeho vôľou a plánom.

   V čom konkrétne môžeme my nasledovať Pannu Máriu, aby Boh našiel zaľúbenie v našich životoch?

   Keď sa človek narodí, narodí sa v rámci Božieho plánu (nie osudu). A Boží plán pre človeka je vždy ten najlepší plán, aký Boh preňho mohol vytvoriť. Vždy je to originálny plán. Najväčšou radosťou, ktorú Bohu môžeme dať, je, keď žijeme a konáme v súlade s Božím plánom. Veľkosť Márie spočíva v tom, že jej život bol neustálym áno Bohu: „Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ V tom ju musíme napodobniť: vždy hovoriť Ježišovi ÁNO. Tým sa stávame pravými Ježišovými učeníkmi.

   Prečo diabol tak veľmi nenávidí Pannu Máriu a tých, ktorí sa snažia šíriť úctu ku nej?

   Nenávisť satana k Márii je obrovská. Nedokáže prijať fakt, že si ju nedokázal podrobiť. V prirodzenosti je Mária na nižšej úrovni. On má anjelskú prirodzenosť, zatiaľ čo Mária je človek. Napriek tomu, hoci ju všetkými spôsobmi pokúšal, Mária nikdy nepodľahla. A to ho veľmi dráždi. Žiarli na ňu. Navyše sa hnevá na tých, ktorí sú jej oddaní. Neznesie to. Cíti sa ňou a jej ctiteľmi príliš ponížený.

   Bola aj Panna Mária pokúšaná? Ako sa ona bránila pred pokušeniami?

   Isteže. Mária bola vo veľkom pokušení. Hlavným pokušením bolo neposlúchnuť Otca a vzbúriť sa voči nemu. Vezmite si napríklad postoj, keď sa Ježiš stratil v chráme. Nemyslíte, že to diabol využil príležitosť pošepkať jej do ucha, že ju Otec nemiluje, keď jej nedá vedieť, kde je Ježiš, a že Ježiš nie je Božím Synom, keď jej spôsobil také starosti? Bolo to pre Máriu ťažké. Ale Mária vytrvala v silnej viere. Diabol bol vždy porazený.

   Určite aj Panna Mária vo svojom živote prežívala bolesť, sklamanie či nepochopenie. Ako to prežívala? A ako to učí prežívať aj nás?

   Nie je to len tak, že Máriu nazývame Kráľovnou mučeníkov. Ona je Sedembolestná Matka. Celý svoj život mala dočinenia so smútkom, sklamaniami a nepochopením. Tvárou v tvár utrpeniu si človek môže začať zúfať alebo vstať silný a vyspelý. Mária bola dosť silná, aby vydržala stáť. Vďaka Božej láske a sile Ducha Svätého vydržala a bola neotrasiteľná. V utrpení musíme u nej hľadať podporu a povzbudenie, aby sme mohli pokračovať na našej ceste.

   Počas svojich seminárov často hovoríte o Panne Márii. Máte nejakú osobnú skúsenosť s Pannou Máriou?

   V mojom kňazskom živote mala Mária vždy zvláštne miesto. Bez Matky nemôžem žiť. Ona je tá, ktorá mi pomáha rozoznať Božiu vôľu. Ona je tá, ktorá mi pomáha vstúpiť do osobného vzťahu s Ježišom. Ona je tá, ktorá bola pri mne, obzvlášť počas choroby, keď sa diabol snažil otriasť mojou vierou. Môžem povedať, že moja skúsenosť s ňou je taká, akú má dieťa so svojou matkou. Prežíval som jej prítomnosť v každej chvíli. Viem, že ma veľmi miluje a som si istý, že vie, že aj ja milujem ju.

   Mnohí sa modlia k Panne Márii a prosia ju o zázrak. Môže ho urobiť?

   Nikto nemôže urobiť zázrak. Len Boh. Keď niekto žiada Máriu o zázrak alebo milosti, ona prosbu odovzdá Ježišovi. A potom Ježiš ten zázrak urobí. Ani diabol nevie robiť zázraky. Dokáže robiť divy, no zázraky nie. Div prekračuje hranice prirodzenosti, zatiaľ čo zázrak ide proti nej.
   Toto objasnenie je veľmi dôležité, lebo práve tento zmätok pôsobí, že protestanti a iné kresťanské vierovyznania často Máriu odsúvajú, pretože tvrdia, že my katolíci Máriu považujeme za rovnako mocnú ako Ježiša či snáď ešte mocnejšiu. Je dôležité mať jasné myšlienky. V Káne to nebola Mária, ktorá urobila zázrak. Mária požiadala Ježiša, aby niečo urobil.

   V dnešnej dobe existuje množstvo rozličných modlitieb ružencov. Napr. k slzám Panny Márie, k Sedembolestnej, poznáme aj modlitbu ruženca k viacerým svätým. Aký význam majú tieto modlitby?

   Ruženec je zbožná modlitba. Nie je liturgická. Je to modlitba, ktorá je Márii veľmi milá, vlastne všetky Máriine zjavenia ho pripomínajú. No zostáva modlitbou osobnou, ktorá nám pomáha viac sa priblížiť k Ježišovi cez Máriu.
   Nie je nič zlé na zmene typu modlitby. Bežne rôzne typy modlitby slúžia určitému zámeru, ako napríklad ruženec k slzám Panny Márie, ruženec oslobodenia, ruženec, v rámci ktorého sa modlíme za hriešnikov alebo za chudobných. Nič nie je pevne dané. Všetky druhy ruženca sú dobré, ak vás vedú k Ježišovi a k obráteniu.

   Na Slovensku sa začala šíriť aj Novéna k Panne Márii z Pompejí. Mnohí nachádzajú pomoc a duchovnú útechu práve v tejto modlitbe. Ako vy vnímate túto novénu v dnešnej dobe?

   Táto novéna, ako mnohé ďalšie, sa u mnohých stáva veľmi populárnou. Nemôžem tvrdiť, že je mocnejšia, než iné novény. No pre tých, ktorí v nej nachádzajú zvláštnu pomoc, sa skutočne môže stať dobrým spôsobom, ako sa dostať k Ježišovi. Každý kresťan si môže nájsť vlastnú modlitbu a spôsob modlenia. Dôležité je do konkrétnej modlitby nevkladať žiadnu magickú silu. Každá modlitba vždy zostáva mostom medzi človekom a Bohom.

   Čo by ste odporúčali čitateľom časopisu Rodina Nepoškvrnenej, aby čo najlepšie prežili svoj život s Pannou Máriou pre Ježiša?

   Najskôr chcem čitateľom časopisu zagratulovať. Veľa ľudí číta bezcenné časopisy. Dokonca tie falošné hodnoty aj šíria. Kiežby čitatelia nielen nachádzali pôžitok v čítaní, ale čoraz viac sa snažili prostredníctvom toho zmeniť svoje srdcia a žiť hodnoty, ktoré časopis šíri, a tým sa prostredníctvom Márie približovali k Ježišovi.

Za rozhovor ďakuje sr. M. Timotea
Z angličtiny preložila: Eva Malková

Obsah