Lurdy – duchovnosť Bernadety
(štvrtá časť)

   Z príležitosti 160. výročia zjavení Panny Márie Bernadete Soubirousovej v Lurdoch sme už uvažovali o jej vzťahu k znaku kríža a k Eucharistii aj o jej postoji k obete. Dnes sa ešte chceme zamyslieť nad modlitbou ruženca, tak o tom píše Régis Maria de La Teyssonničre vo svojej knihe Lurdy – duchovnosť Bernadety.

   Ruženec
   Ruženec – katolíkmi používaný na počítanie Zdravas’, Mária. Z čoho sa skladá ruženec? Tento jednoduchý predmet je sformovaný z piatich desiatkov, každý je zložený z desiatich zrniek a k nim je priradených päť zrniek navyše pre Otče náš. Na konci ruženca je malý krížik, zrnko pre prvý Otče náš a ďalšie tri začiatočné Zdravas’, Mária.
   Keď sa zjavila Panna Mária Bernadete, bolo vidieť medzi nimi veľký rozdiel v ich vystupovaní. Mária je priateľská, veľmi pozorná, otvorená, zatiaľ čo Bernadeta je prekvapená, javí sa pochybujúco a ustráchane. Aj ich spôsob oblečenia bol rozdielny. Mária je oblečená v bielom. Bernadeta je oblečená v tmavých šatách. Panna Mária má dlhý biely závoj, Bernadeta má malú šatku z vyblednutej látky. Pani má veľký modrý opasok, jej nohy sú prikryté žltou ružou, na každej jedna, nohy Bernadety boli skryté v starých drevákoch.
   Napriek týmto rozdielom je tu jeden spoločný bod: obe majú v rukách ruženec. Isteže, ten Bernadetin je veľmi jednoduchý, ale je jedným z mála predmetov, ktoré jej chudoba dovolila vlastniť, a ktorý jej jej chronická nevedomosť nebránila používať.
   Bernadeta si ihneď všimne ruženec Panej a neskôr ho veľmi presne opíše: „Dlhý ruženec, ktorý končil veľkým – asi desaťcentimetrovým krížom a reťaz farby ruží, aké mala na nohách.“
   Ak by ich vzťah skončil tu, už to by bolo silným posolstvom: „Modlite sa ruženec!“ Napokon, toto pozvanie naďalej ticho zaznieva po celej zemi. Na celom svete je naša lurdská Pani vždy predstavovaná tak, ako ju videla Bernadeta 18-krát: s ružencom v ruke.
   Bernadeta prijme a odovzdá toto posolstvo. Najskôr v jeho forme. Keď sa musí dať fotografovať, drží v ruke ruženec, tak ako to najlepšie môže, ako to videla u Márie. Potom v jeho obsahu, pretože táto modlitba je veľkou modlitbou jej života.
   Napriek tomu by sme sa mohli pýtať, prečo sa Mária zjavuje Bernadete takto, s ružencom v ruke? Kvôli pedagogickej starostlivosti? Isteže, no nielen to.
   Modlitba ruženca v skutočnosti nie je ničím iným, ako prenesenou a nám prispôsobenou modlitbou samotnej Panny Márie. Evanjelium, ktoré je skromné na slová o Márii, viackrát upresňuje, že: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2, 19. 51).Keď Boh hovorí, jeho slovo uskutočňuje to, čo hovorí.
   Tento Máriin postoj hlboko a natrvalo usmerňuje Bernadetinu duchovnosť. Na jednej strane preto, lebo ruženec je jej každodennou modlitbou, na druhej strane preto, lebo používa spôsob meditácie ruženca v zbožnej úcte, akú má aj voči krížovej ceste, v jej vzťahu k Jaskyni, v jej láske k Eucharistii.
   Dnes je v Lurdoch veľa obchodníkov a v ich obchodoch sú k dispozícii rôzne druhy ružencov. Napriek tomu, nehľadiac na veľký počet pútnikov, ktorí kupujú ružence, každým dňom je viac ružencov premeditovaných ako tých predaných.

Z knihy Régis Maria de La Teyssonničre
Lurdy – duchovnosť Bernadety,
z taliančiny preložila Gabriela Bagová

Obsah