Kráľovná posvätného ruženca

„Ak budem mať armádu, čo sa modlí ruženec, obrátim svet.“ (Pius XI.)

   My nemáme poruke len ruženec, my máme Kráľovnú posvätného ruženca, Kráľovnú – Matku a svedkyňu Ježišovho života. Svedkyňu jeho radostí, jeho utrpenia i jeho slávy. Jej život je spätý s jeho životom. Je neodstrániteľne zapojený do dejín ľudskej spásy. V tom asi väzí skutočnosť, že Panna Mária svoje návštevy z neba spája s ružencom. Lurdy, Fatima... nesú sa v znamení odkazu: „Modlite sa ruženec!“ Sama prichádza s ružencom v ruke. Cirkev jej právom dala titul Kráľovná posvätného ruženca.
   Čo je to vlastne ruženec? Je to sprítomnenie lásky Najsvätejšej Trojice vo veľkých udalostiach našej spásy. Je to chorál neba na zemi.
   Opakovanie zdravasov je pozdrav Otca, ktorý pozdravuje najkrajšie dielo svojho stvorenia – Nepoškvrnenú Máriu. S nebom sa potom spájame aj my, aby sme takto naznačili spolupatričnosť k spoločenstvu. S Alžbetou aj my blahoslavíme Matku Božiu a ďalej ju v dôvere prosíme ústami Cirkvi „... pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej“.
   Touto modlitbou najkrajšie pozdravujeme Pannu Máriu, a preto skrze ňu môžeme aj najviac dúfať, že nás vypočuje. Dobre to vedeli pápeži, a preto odporúčali modlitbu posvätného ruženca ako najsilnejšiu zbraň proti nepriateľovi.
   Švajčiarsky spisovateľ Róbert Mäder v knižke Mária víťazí, vydanej medzi dvoma svetovými vojnami, nazýva modlitbu ruženca opakovacou zbraňou kresťanstva.
   Pius V. modlitbe ruženca pripisoval víťazstvo nad Turkami pri Lepante v roku 1571.
   Lev XIII. po I. vatikánskom koncile vyzýva modliť sa ruženec, aby kresťania mali silu postaviť sa proti omylom a lžiam.
   Pius XI. považuje ruženec za duchovnú zbraň viery, nádeje a lásky, a preto volá: „Ak budem mať armádu, čo sa modlí ruženec, obrátim svet.“
   Pius XII. povedal: „Táto modlitba bude pre Cirkev ako Dávidov prak. Cirkev bude vedieť ňou chrabro čeliť všetkým pekelným nepriateľom.“
   Ján XXIII.: „V živote kňaza ruženec nasleduje po svätej omši a breviári, v živote veriacich po sviatostiach.“
   Pavol VI.: „Ruženec je Kristus videný očami Panny Márie. Ruženec je modlitba, ktorá vyrastá priamo z evanjelia. Srdcom ruženca i jeho zdravasov je Kristus, Máriin požehnaný Syn.“
   Sestra Lucia, vizionárka z Fatimy, v roku 1970 napísala: „Ruženec je po svätej omši najmocnejšou modlitbou, ak chceme svoju vieru udržať a posilniť ju. Preto satan toľko útočí na ruženec.“
   Neotáľajme, ale ešte dnes začnime s oslavou Kráľovnej ruženca. Denne berme do rúk ruženec a svet bude pokojnejší, krajší, svätejší. Kráľovná posvätného ruženca sa o to postará.

Obsah