Kráľovná všetkých svätých 

   „Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu?“ (Ž 15, 1)

   Takto sa pýta Boha žalmista. Ďalej si sám odpovedá: „Ten, kto žije bezúhonne...“ a vypočítava všetku spravodlivosť.
   Naša Matka by nám jednoducho povedala:
   Dietky moje, započúvajte sa do reči môjho Syna na vrchu. Pozerajte na mňa a pozerajte na svojich oslávených bratov.
   Aj oslávení v nebi, aj ja sme boli ľudia. Boli sme ľudia ako vy. Pulzovala v nás ľudská krv, mali sme ľudské srdce a ľudské city. A predsa!
   Predsa sme dokázali splniť
-  blahoslavenstvo ducha chudoby,
-  blahoslavenstvo tichosti,
-  blahoslavenstvo sĺz,
-  blahoslavenstvo túžob po Bohu,
-  blahoslavenstvo milosrdenstva jedného voči druhému,
-  blahoslavenstvo čistého srdca,
-  blahoslavenstvo pokoja,
-  blahoslavenstvo prenasledovaných.
   Skrátka, všetci so mnou milovali Boha nadovšetko a blížneho ako seba. Ak si myslíte, že aj v nebi je „protekcia“, čo sa týka slávy a stupňov, je to pravda. Ale túto protekciu si každý zasluhuje sám. Kto viac miloval Boha na zemi, kto viac za neho trpel a pre neho pracoval, ten blaženejšie, vo vyššom stupni na neho pozerá.
   Ak chcete vedieť, kto je svätec, ako Kráľovná všetkých svätých vám to prezradím:
   Je to človek, ktorý už na zemi žil v Božej milosti a zo všetkých svojich síl sa usiloval o zjednotenie s Bohom vo všetkom.
   Zjednotenie s Bohom – to je vlastne náš cieľ a to cieľ každého človeka bez rozdielu. Ani pápež, ani biskup, ani kňaz, ani zasvätená duša, ani laik v hocijakom povolaní nemá iný cieľ. Ani ja, Matka Ježiša Krista, Matka Boha, nežila som inakšie na zemi. Moje prvé áno, ktoré som povedala pri zvestovaní, pokračovalo celým mojím životom. Preto mi Syn prichystal takú slávu v nebi.
   Slúžka na zemi – kráľovná v nebi! To isté platí pre každú dušu, ktorá to myslí úprimne so svojou dokonalosťou.
   Zjednotenie sa konkretizuje z prípadu na prípad – žiť podľa ducha evanjelia, v duchu lásky plniť svedomite stavovské povinnosti... A čaká vás sláva, akú ľudské oko nevidelo, o ktorej ľudské srdce nesnívalo.
   Boh nech je vo vás, vy v Bohu!

Miriam Liptovská – Sr. M. Bernadeta
Krátke úvahy o Loretánskych litániách

Obsah