Svedectvá z kríža

Boh sa ma dotkol

   V súčasnej dobe sa nachádzam vo výkone trestu. Som tu právom a trest som v plnej miere prijal a hlavne, zaslúžil som si ho. Keď som bol na slobode, žil som vo tme a bez Boha. Chodil som svojimi vlastnými cestami a neustále mi niečo chýbalo, neustále som žil v hriechu. Práve tu, v tomto prostredí, sa ma dotkol Boh svojou milosťou. Až tu som našiel tú správnu cestu k Bohu. Zo dňa na deň som sa začínal viac modliť a čítať Božie slovo. Denne sa modlím modlitbu posvätného ruženca, pretože som zistil, že táto modlitba má veľkú silu a je to najlepšia zbraň proti diablovi!
   Príchod Pána Ježiša na zem, jeho životné dielo, aj smrť, vzkriesenie a nanebovstúpenie, to všetko bolo už dávno predtým predpovedané prorokmi. Ježiš naplnil všetky proroctvá. Dnes viem, že Ježiš trpel za moje hriechy, za moju vinu, aby som mohol s istotou prijať odpustenie všetkých svojich hriechov, aby som mohol prísť k Bohu a začať nový život podľa jeho vôle... Chcel by som sa stať vzorným kresťanom, ale viem, že to sám nezvládnem. Chcem vás preto poprosiť o vaše modlitby za mňa. Pomôžte mi aj svojimi radami a usmerneniami kráčať cestou, ktorou ma chce viesť Pán. Všetkých vás zverujem do ochrany našej drahej mamy Panny Márie.

Stanislav

Chválim a velebím Pána
za jeho nesmiernu lásku

   Som členkou Rodiny Nepoškvrnenej, tejto mne tak milej a vzácnej rodiny Panny Márie. V bývalom režime som bola tvrdo prenasledovaná pre svoju vieru, pretože som pracovala ako učiteľka a vychovávateľka v školstve. Všetko som znášala a obetovala z lásky k Pánu Ježišovi a jeho nebeskej Matke. Keď som mala 57 rokov, odišla som do predčasného dôchodku, aby som mohla doopatrovať moju drahú mamičku, vdovu, pretože jej zdravotný stav sa veľmi zhoršil. Boli to pekné chvíle. Spolu sme sa veľa modlili a obetovali všetko utrpenie za spásu duší. Pravidelne k nám chodieval pán kaplán a bohoslovci, ktorí prinášali mamičke sväté prijímanie. Neskôr som dostala tú milosť, že mi náš otec biskup dal povolenie, aby som ako mimoriadna rozdávateľka svätého prijímanie prináša mamke eucharistického Pána Ježiša. Po desiatich rokoch obety a mnohého utrpenia si dobrotivý Pán Boh povolal mamičku k sebe. Bola to milostivá smrť. Dve hodiny pred odchodom do večnosti prijala mamička sväté sviatosti a počas večernej svätej omše, pri ktorej sa kňaz, ktorý jej tieto sviatosti udelil, za ňu modlil, poslednýkrát vydýchla. Aj keď je moje srdce naplnené smútkom z jej odchodu, chválim a velebím Pána Boha za jeho nesmiernu lásku a milosrdenstvo.

Janka

Obsah