Rodina Nepoškvrnenej 5/2018


Milostiplné Vianoce

Betlehemská hviezda jasne žiarila,
keď Panna Mária Dieťa povila,
uložila Ježiška do jasličiek,
dychom ho ohrieval vôl a oslíček.

Na Božiu slávu anjeli spievali,
ľuďom dobrej vôle oznamovali,
že sa narodil Vykupiteľ sveta,
utešené, prekrásne Božie Dieťa.

Pastieri prinášali skromné dary,
darovali najvzácnejšie, čo mali.
Aj traja králi ho pozdraviť prišli,
zlato, kadidlo, myrhu mu priniesli.

Čo my veriaci môžeme darovať?
Očistené srdcia chceme odovzdať.
On prináša pravú lásku rodinám,
pokoj, úsmev, šťastie, radosť šedinám.

Bez Ježiška nie sú pravé Vianoce,
aj keď sa vianočný stromček ligoce,
bohatá večera, honosné dary.
Pravé dary Vianoc sú na oltári.

Daniela Pešková – Velbová 
 
    „Tým skutočným darom pre nás je Ježiš, a tak ako on, aj my chceme byť darom pre druhých.“

Pápež František,
Vianoce 2017
 

   Na našej ceste životom Pán Boh každému ukazuje smer. „Ukázal ho aj trom mudrcom od Východu, ktorí sa išli pokloniť Dieťatku v jasličkách – Kráľovi neba i zeme. Na miesto, ktoré hľadali, ich priviedla betlehemská hviezda, ktorá zastala nad maštaľkou. Vošli dnu a klaňali sa“ (porov. Mt 2, 11). Kráľ „chudobných“ neprišiel na svet v bohatstve, ale prijal veľmi skromné miesto. Nebol obklopený slávou a mocou, ale bol obklopený láskou presvätej Matky, jej nehou a krásou duše a starostlivou ochranou a láskou sv. Jozefa.
   V takejto chvíli nás Svätá rodina učí, ako máme žiť. Keď sa hlbšie zamyslíme nad týmto tajomstvom, vidíme, že každá situácia, ak ju prijímame s láskou, nie je až taká zlá, ako sa na prvý pohľad zdá. Dieťatko hreje láska Matky a pestúna sv. Jozefa, a preto mu nič nechýba. Láska je najpodstatnejšia v našom živote, všetko prežaruje a šíri sa do prostredia, v ktorom žijeme.
   Milovaní, prajem vám všetkým, aby vás betlehemská hviezda priviedla k Bohu – najčistejšej láske, ktorá zostúpila pre nás z neba. A hoci by ste v živote aj všetko stratili, nikdy nedovoľte, aby ste sa dali obrať o tento najvzácnejší poklad. Láska nášho Boha, ktorá je tak mocne prítomná v nevládnom Dieťati, je tu pre nás i dnes, v čase Vianoc, a bude tu i počas celého roka 2019.
   Dovoľme, aby nás Boh v našom živote viedol na miesto požehnania, tam, kde budeme najbližšie Dieťatku v jasličkách. Na Vianoce prichádza k nám nemohúce Dieťa. Je to však bohatý Kráľ, ktorý oplýva láskou. Láskou, ktorú chce rozlievať do našich sŕdc, do našich rodín, medzi našich blízkych. Láskou, ktorá pokorí všetok chlad a nehostinnosť nášho prostredia. Otvorme svoje srdcia Božej láske.

sr. M. Jaroslava

* Úvod
* Archív
Obsah

* Duchovná kytica
*
Fatima stále aktuálna
*
Nechať sa dotknúť Ježišom
*
Sme milované Božie deti
*
Môj milovaný Koclíŕov
*
Zabudnutí králi
*
Vianoce všade
*
Celá krásna si, Mária
*
Svätá Božia Rodička
*
Svedectvá a spomienky
*
Ohlasy
*
Svedectvá z kríža
* Informácie
Vianočné blahoželanie

Narodil sa Boh, Spasiteľ sveta,
v jasličkách spinká nebeské Dieťa.
Vianočná chvíľa je chvíľa svätá,
ak Boh a človek sa v láske stretá.

Vianočná chvíľa je pre nás vzácna vtedy,
ak v nej stretneme Boha – Lásku.
Boží Syn prišiel na svet v chudobnej maštaľke,
a predsa je Pánom, naším Spasiteľom.
Odovzdajme mu svoje srdce.
Prinesme ho k jasličkám, aby ho naplnil a posvätil.
Prajeme Vám, aby Vaša láska rástla,
aby ste vo svätej vianočnej chvíli našli Boha.
Nech Vás naša svätá Matka, Panna Mária,
sprevádza k jasličkám, pri ktorých si odpočiniete
a v nebeskej tvári Jezuliatka nájdete pokoj a radosť.
Prineste ho do svojich rodín,
medzi Vašich blízkych, k tým, s ktorými sa stretnete.
To Vám zo srdca praje a vyprosuje

Redakcia Rodiny Nepoškvrnenej