Poďakovanie za 15. slovenskú púť chorých do Lúrd

   Chceme sa Vám všetkým poďakovať za akúkoľvek pomoc, ktorou ste
prispeli k realizácii jubilejnej 15. slovenskej púte chorých do Lúrd, ktorá sa uskutočnila od 15. do 22. septembra 2017 za aktívnej spolupráce Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, všetkých železničných spoločností na Slovensku a spoločnosti Wagon Service travel.
   V mene našich chorých Vám chceme vysloviť slová vďaky za to, že ste pomohli pri realizácii tejto púte. Ďakujeme za každú finančnú, hmotnú či modlitbovú pomoc. Ďakujeme za Vašu zdravotnícku a dobrovoľnícku službu.
   Naším prejavom vďaky je aj to, že vo svojich modlitbách pamätáme na Vás všetkých. Všetkým Vám a Vašim rodinám vyprosujeme potrebné dary pre dušu i pre telo. Nech Vám Boh pomáha vo Vašej ďalšej každodennej práci a službe pre dobro blížnych a Nepoškvrnená Panna Mária nech Vás vždy chráni a vedie.

Stručná charakteristika púte v číslach:

„Maj súcit s chudobnými. Potom
bude pokoj tvojho srdca nekonečný.“
(sv. Vincent de Paul)


Vekové rozpätie pútnikov bolo od 6 do 90 rokov.

Spracovala sr. M. Timotea

 

v pdf