Drahí mariánski ctitelia a členovia Rodiny Nepoškvrnenej,

 

  pozdravujeme Vás v deň krásnej slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie a zvlášť dnes pamätáme na Vás všetkých pri sv. omši v našej kaplnke vo Vrícku a vo svojich modlitbách. Ďakujeme za Vás, za Vaše modlitby a všetky Vaše obety. Nech Vás Panna Mária vždy chráni a vedie na ceste za Ježišom.

Chcete darovať v tento deň Panne Márii darček, ktorý by potešil jej Srdce?
Ponúkame Vám niektorú z týchto možností:

1. Ešte dnes sa rozhodnite začať modliť Pompejskú novénu na úmysel Panny Márie alebo na odčinenie urážok, ktoré sa dostávajú jej Nepoškvrnenému Srdcu.
2. Získajte aspoň jedného človeka, ktorý sa rozhodne denne modliť posvätný ruženec a rozšíri rady Rodiny Nepoškvrnenej, tým že sa prihlási do tohto spoločenstva.

Nezabudnime sa dnes osobitne zasvätiť Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu a zasväťme jej aj naše rodiny.

Modlitba
zasvätenia sa
Panne Márii

Mária, Matka moja,
zasväcujem sa tvojmu
Nepoškvrnenému Srdcu
v živote i v smrti,
aby ma chránilo
od každej záhuby
duše i tela.
Viem, Matka,
že tí, ktorých ochraňuješ,
sú v bezpečí,
a preto sa odovzdávam
tvojmu Srdcu
s úplnou dôverou
pre čas i pre večnosť.
Amen.

--------------------------------------
S cirkevným schválením
Arcibiskupského úradu v Trnave,
dňa 14. 2. 1995 č. 545/95.
--------------------------------------
Sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej