Duchovná obnova členov RN
s bl. Bartolom Longom

   V kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí pri Trenčíne sa od 10. do 13. januára 2019 uskutočnila duchovná obnova pre členov Rodiny Nepoškvrnenej. Duchovnú obnovu na tému – blahoslavený Bartolo Longo, apoštol ruženca, viedol páter František Romaňák.
   Obnovu sme začali vo štvrtok večer svätou omšou, v deň narodenia sv. Filomény.
   V nasledujúcich dňoch nás otec František voviedol do modlitby posvätného ruženca, ktorá tak veľmi zasiahla do života Bartola Longa. Spoločne sme sa začali modliť Pompejskú novénu.
   Na živote Bartola Longa sme mohli vidieť, že každý človek môže byť vytrhnutý z moci zlého. „Ten, kto rozširuje môj ruženec, bude zachránený.“ Bartola, kňaza satana, ktorý sa ocitol v moci zlého, zachránili tieto Máriine slová. Hoci sa vzdal satanizmu a začal robiť pokánie, nenachádzal pokoj. Keď v roku 1872 prišiel do Pompejí, kde sa stretol s veľkou duchovnou biedou ľudí, pocítil, že ak sú tieto slová pravdou, bude zachránený, pretože neopustí Pompeje, pokiaľ tam nerozšíri ruženec.
   Otec František vo svojich prednáškach poukázal na vlastnosti Máriiných detí, ktoré by sa mali snažiť o pokoru, jednoduchosť, malosť. Vyzval členov Rodiny Nepoškvrnenej, ktorí spolu s Máriou kráčajú za Kristom, aby rástli vo viere, láske a snažili sa o čistotu sŕdc. Prihovoril sa nám slovami:
„Ďakujem vám za to, že sa veľa modlíte, máte dobré srdcia, ale často ovinuté starosťami a problémami. Odovzdajte svoju ustarostenosť skrze Nepoškvrnenú Pánu Bohu, aby ste mohli rásť v láske. V ruženci dostávame milosť modlitby. Chytáme sa lana, ktoré nám podáva Božia Matka. Ruženec nás orientuje na nebo. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazí, ale najskôr musí zvíťaziť v našich srdciach.“
  
V nedeľu na záver duchovnej obnovy sa páter František v kázni zmienil o pobožnostiach, ktoré sa prostredníctvom Bartola Longa začali z Pompejí šíriť do celého sveta: Modlitba odovzdania sa Panne Márii, Pobožnosť pätnástich sobôt, Pompejská novéna.
   Vo svätej omši mnohí z nás prijali sviatosť pomazania chorých.
   Vďaka Bohu a Nepoškvrnenej za tento požehnaný čas s Pánom a jeho Matkou