Rodina Nepoškvrnenej

  ÚVOD
  HNUTIE

01/2019
  Časopis
  Nové
  Lurdy 2019
  Cestovný
  poriadok

  Program
  v rádiu
  Lumen

  Stretnutia
  Akcie 2019
  Seminár na
  tému
  ODPUSTENIE

 

 

Lurdy


Rádio LumenNevesta Ducha Svätého, naša drahá Nepoškvrnená Matka!

Menom celej našej Rodiny, počtom 61 806 ťažko chorých a 424 138 členov Zlatej knihy fatímskej v roku 1994, chcem ťa najskôr pozdraviť našim pozdravom: Sláva Bohu a Tebe, Nepoškvrnená!
Buď pozdravená, Ty Milostiplná! Ten pozdrav priniesol anjel Gabriel od samého Boha Otca. Uistil Ťa, že si plná milosti. Potom ti zjavil posolstvo, že si ťa Syn Boží volí za Matku. Tvoja odpoveď? - Fiat! Nech sa tak stane!
Na začiatku tu stojím pred Tebou a za celú Rodinu, ktorú sama riadiš a vedieš, chcem ťa uistiť:
- Chceme Ťa všetci nasledovať v poslušnosti voči Božím požiadavkám.
- Chceme s Tebou žiť a trpieť na oslavu nebeského Otca a pre záchranu nesmrteľných duší.
- Chceme s Tebou spolupracovať na rozvoji Božieho kráľovstva na zemi. Nech je našim heslom v tomto roku:
„Žiť a cítiť s Cirkvou ako Mária!“
Sami sme na to slabí. Teba anjel uistil: „Neboj sa! To všetko veľké ur bi Duch Svätý. On Ťa naplní plodnosťou, On Ťa ustanoví za Matku Božiu a Matku Cirkvi“. Naša Rodina slávi svoje 20 ročné jubileum na Turíce 1995. Preto sa v tomto roku chceme viac vinúť k tajomnej „Bielej Holubici“ - k Duchu Svätému. Denne sa chceme modliť naviac desiatok „ktorý nam Ducha Svätého zoslal“, aby sv.Cirkev a náš národ viedol a napĺňal Duch Svätý svojimi nespočítateľnými darmi. Sr.M.Bernadeta, 1995

„Naše združenie Rodina Nepoškvrnenej spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk.  (... a zabezpečte si funkčné prekliknutie z vašej webky na túto stránku pre čitateľov vašich webov).


Rodina Nepoškvrnenej
038 31 VRÍCKO 190
Slovak Republic
e-mail:rodinaneposkvrnenej@gmail.com
Tel.:043/493 37 41
editor web stránky:jsla.eu

  
  Pompejská
  novéna

  Modlitba
  zasvätenia
  sa Panne
  Márii

  Duchovná
  obnova
  členov RN
  Záriečie

  Ponuka
  na rok 2019

  15. slovenská
  púť do Lúrd

  Púť chorých
  z RN do Krakova

  Oznamy