Ponúkame vám týždenný stolový kalendár
Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2018

 

   Ponúkame Vám týždenný stolový kalendár na rok 2018.
   Tento rok sme pre Vás pripravili kalendár s podnetnými myšlienkami na uvažovanie, ktoré pre nás pripravil vdp. Ľubomír Grega. Obrázky v kalendári predstavujú detaily z mnohých mozaík od známeho slovinského jezuitu, umelca a tvorcu chrámových mozaík p. Marka I. Rupnika.
   Nech aj rok 2018 je ďalším kamienkom do Božej mozaiky, ktorú vytvárame naším životom podľa jeho vôle.

  

Rodina Nepoškvrnenej
„Kalendár RN 2018" 
038 31 Vrícko 190
Telefónne číslo: 043/4933 741
Fax: 043/4901 692
e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

Kalendar 2018 navratka pdf