Referendum o ochrane rodiny


Petícia na zrovnoprávnenie financovania cirkevných školských zariadení so štátnymi školskými zariadeniami
Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne