Vážený zriaďovateľ, vážený riaditeľ,
milý podporovateľ, vážený rodič a občan.

Obraciame sa na Teba s prosbou o podporenie petície na zrovnoprávnenie financovania cirkevných školských zariadení so štátnymi školskými zariadeniami.
   Zákonom č. 596/2003 sa cirkevné školské zariadenia od 1.januára 2010 financujú min. 88% oproti štátnym školským zariadeniam, čo značne znevýhodňuje cirkevné školské zariadenia.
   Dávame si otázku ?! Prečo my ,občania SR, ktorý sme si uplatnili svoje právo a to tým, že sme svoje dieťa prihlásili do cirkevnej školy a školského zariadenia, máme byť za to trestaní? Nie sme azda riadnymi občanmi SR alebo sme občanmi iba na 88%?
   Neodvádzame riadne svoje dane Slovenskej republike?
   Sme azda trestaní našimi štátnymi inštitúciami za to, že sa verejne hlásime k viere našich otcov a chceme, aby v tejto viere ďalej rástli aj naše deti?
   Ako vidno z uvedených skutočností, tak financovanie cirkevných školských zariadení považujeme za diskriminačné.
   Štátne inštitúcie porušujú tiež medzištátnu zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.
   Na základe týchto skutočností sa rada rodičov pri Cirkevnom gymnáziu Sv. Františka v Žiline rozhodla vyhlásiť petíciu za zrovnoprávnenie financovania  školských zariadení.
Týmto Ťa žiadame o podporenie tejto petície.
Text petície je v prílohe. V prílohe nájdete aj petičné hárky. Petíciu môžu podpisovať občania SR od 15 roku života.
   Chcem Ťa poprosiť o podporu tejto petície, aby sme sa ako kresťania zjednotili a ukázali svoju silu v tom ,že sme právoplatnými občanmi Slovenskej republiky.
   Prosím Vás nečíslujte petičné hárky, tie sa potom nasledovne očíslujú po zozbieraní všetkých hárkov.
   Podpísané petičné hárky pošlite do 25.2.2010 na niektorú z uvedených adries na petičnom hárku.
   Vaše otázky môžete posielať na email: bukoviny@email.cz, alebo na tel. 0903/228247

Ďakujeme Vám za podporu

S pozdravom

Ing. Ján Košút
Predseda rady rodičov pri Cirkevnom gymnáziu Sv. Františka v Žiline

V Žiline 2.1.2010