Rodina Nepoškvrnenej

  ÚVOD
  HNUTIE
  Časopis
  Kedy sa
  stresneme

  Prečo
  stretnutia

  Oznamy

Prečo stretnutia
Rodiny Nepoškvrnenej?

    Rodina Nepoškvrnenej má vo svojom programe každoročné stretnutia členov Rodiny Nepoškvrnenej. Po zmene politickej situácie bolo vidieť potrebu nielen návštev u jednotlivých chorých, ale aj potrebu vzájomného stretávania sa členov RN. Okrem púti do Lúrd, na ktorej sa stretáva určitá časť RN, začali sa každoročne uskutočňovať stretnutia členov na území Slovenska a Moravy.
    Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo v auguste v roku 1992 na Starých Horách. V tom istom roku navštívila sr.M.Bernadeta vedúcu česko-moravskej RN Bohumilu Vystrčilovú, ktorá navrhla, že by bolo dobré, aby sa členovia RN stretávali. Dohodli sa, že sa všetci budú stretávať spolu na jednom mieste - jeden rok na Slovensku a druhý rok na Morave. Jubileá sa budú sláviť tam, kde sa Rodina Nepoškvrnenej zrodila, teda v Martine.
    A tak sa 29. mája 2004 na Velehrade uskutočnilo už trináste stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Tieto stretnutia sú stretnutiami detí pri svojej Matke. Chorí na vozíčkoch, na barlách, zrakovo i sluchovo postihnutí, ale aj zdraví, ktorí sprevádzajú chorých, deti, mladí i starší, všetci prichádzajú prosiť Matku Božiu o trpezlivosť pri nesení svojho kríža. V srdečnom rozhovore sa tu stretnú známi, ale nadväzujú sa aj nové priateľstvá. Chorí si potom dopisujú a navzájom sa povzbudzujú. Všetci členovia RN sa delia o svoje radosti aj bolesti, prosia vzájomne o duchovnú pomoc pri nesení každodenného kríža. Zo stretnutí odchádzajú s novou ochotou a silou niesť svoje osobné kríže a nemyslieť iba na seba, ale vidieť aj kríže a bremená iných.
    Čo prinášajú stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej mnohým členom Rodiny Nepoškvrnenej do ich každodenného života, nám osobne porozprávali oni sami:

Páter Ján Kutáč z Prahy
    Stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej sú pre mňa vždy sviatkom a ako také, sú príležitosťou chváliť Pána a ďakovať Bohu a Nepoškvrnenej.
    Pozrite sa, sme spolu a to je vždy radosť. Tí, ktorým sa pošťastilo prísť, ale predovšetkým tie tisíce, ktorým to nedovolila choroba. Sú však s nami a my s nimi, sme spojení s láskou. Môže v takomto spoločenstve chýbať Zmŕtvychvstalý? Chýbať nemôže, je s nami a vytvára z nás rodinu svojich detí. A v dobrej rodine sa jeden z druhého raduje a každý sa snaží nadľahčovať kríže toho druhého. Skutočne, stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej je sviatkom a verím, že aj Nepoškvrnená má z toho radosť.
    Stretnutie - púť Rodiny Nepoškvrnenej - je pre mňa i pohnútkou k spytovaniu svedomia. V Rodine Nepoškvrnenej sú predovšetkým chorí, tí, ktorí sa tak veľmi podobajú trpiacemu Kristovi a ktorým je Ukrižovaný tak blízko. A otázka spytovania znie: Verím vôbec v moc lásky kríža? Presnejšie: Verím, že v tých trpiacich, sužovaných, opustených, bezradných, slabých... sa skrýva ukrižovaný Ježiš, ktorý mi hovorí: „Si ochotný a pripravený ma v nich konkrétne milovať?“ Viete, je to znepokojujúca otázka, ktorá ide „pod kožu“.
    A ešte jeden moment stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej by som chcel pripomenúť. Púť je „medzinárodná“, Slováci a Česi pospolu, všetky deti jednej Matky. Myslím, že je to tak dobre. Nech je za to všetko pochválený Pán a Mária nech sa raduje.

Sr.M.Bernadeta Pánčiová z Vrícka
    Stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej mi dávajú veľmi veľa. Dávajú mi novú silu pracovať pre Ježiša a jeho Matku Máriu. Tiež mi dávajú istotu, že sa členovia RN naozaj odovzdali Panne Márii.

Manželia Ďalogoví z Prahy
    Na stretnutí Rodiny Nepoškvrnenej sme po prvýkrát. Pre nás to znamená naozaj veľmi veľa. Je to také duchovné povzbudenie. Sú to duchovné zážitky, ktoré sa dajú len ťažko opísať. Už sa veľmi tešíme na ďalšie stretnutie v Martine.

Emil Guľa z Veľkých Kostolian
   Na takomto stretnutí RN som už po tretíkrát. Tu môže človek zhodiť zo seba všetky starosti, tu ma nič nezaujíma iba toto stretnutie, maximálne sa tomu venujem, pretože chcem, aby som mal z toho určitý duchovný zážitok, ktorý bude vo mne pretrvávať zas do druhého stretnutia.
    Moja manželka je veľmi chorá. Vzdávala to, ale keď sme boli v Lurdoch a videla, že sú tam ľudia, ktorí sú na tom oveľa horšie, ako je ona, tak dostala takú veľkú silu. Preto chodíme na takéto stretnutia, pretože tu čerpáme silu do svojich každodenných ťažkých chvíľ. Dáva to silu ducha, drží to človeka pri mysli, drží to človeka nad vodou.

Manželia Havlíčkoví zo Záhliníc u Hulína
     Už štvrtýkrát sa takto spolu stretávame s Rodinou Nepoškvrnenej na spoločnom stretnutí. Každé stretnutie nám prináša nové povzbudenie do ďalšieho života. Už sme starší a choroba sa aj u nás ukazuje, a tak sme radi, že sa môžeme navzájom povzbudiť a posilniť.

Sr.M.Alica Marienková z Vrícka
    Z každého stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej si domov odnášam úžasnú duchovnú radosť, pretože každý človek, s ktorým sa tu stretnem, je naplnený touto radosťou, ktorá pramení z Boha a Nepoškvrnenej.
    Toto stretnutie býva raz do roka a každý, kto len môže, sa na ňom zúčastní. Mnohí chorí prinášajú veľké obety pri cestovaní, pri nesení kríža choroby a vlastne toto všetko sa mení na radosť, šťatie a lásku, ktorú si prejavujeme navzájom. Cítim, že Boh je uprostred tohto veľkého spoločenstva spolu so svojou Matkou - oni nás priťahujú a podmaňujú si na týchto stretnutiach naše srdcia.

Štefan Timco zo Zborova
    3. novembra bude tomu desať rokov, čo som vdovec. A tak tieto stretnutia ma držia pri živote. Manželka zomrela, ale ja pokračujem.

Oto Bakaj z Prievidze
    Stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej mi prinášajú obrovskú radosť z toho, že sa stretnem s takými krásnymi ľudmi, ktorí sú zapálení láskou k Nepoškvrnenej, ktorí ju uznávajú, ktorí ju cítia vo svojom srdci, ktorí prežívajú bolesti svoje s jej bolesťami, keď trpela spolu s Ježišom Kristom. Tu na Velehrade skutočne cítiť jej prítomnosť, to, že sa skutočne vinieme k jej Srdcu.

Ludmila Vlčnovská z Bánova
    Stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej mi dávajú veľa, pretože, keď vidím tých chorých, ktorí tam prídu o barliach alebo na vozíčkoch a obetujú to, tak ma to povzbudí k službe tým, ktorí sú okolo mňa.
    Veľmi ma povzbudilo, keď sa otec biskup Jozef Kajnek zúčastnil púte v Šaštíne a keď nás stretol, tak nám povedal, že on tu ide ako pútnik a od tohto stretnutia bol taký nadšený, že sa zúčastňuje skoro každej púte a privezie so sebou aj nejakého vozičkára. Na túto púť priviezol dokonca dvoch vozičkárov. Tá pani na vozíčku bola púťou taká nadšená, že sa hneď prihlásila do Rodiny Nepoškvrnenej.

    Zo svedectiev viacerých členov Rodiny Nepoškvrnenej cítiť, že si tieto stretnutia obľúbili predovšetkým preto, lebo z tohto spoločného stretnutia čerpajú silu do nasledujúcich dní. Preto aj vás ostatných, ktorí ste ešte na takomto stretnutí neboli, chceme povzbudiť, aby ste prišli medzi nás a svojou účasťou nás povzbudili.
    Ďašie stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej by sa s Božou pomocou a s pomocou Nepoškvrnenej malo uskutočniť v roku 2005 v Martine, kde by sme chceli spoločne ďakovať za 30 rokov existencie Rodiny Nepoškvrnenej.

Spracovala sr.M.Timotea