Rodina Nepoškvrnenej

  ÚVOD
  HNUTIE
  Časopis
  Tiráž
  Redakcia
  1992 - 2002

 Šéfredaktori časopisu
Rodina Nepoškvrnenej

Vdp. Viliam Gabriel

Narodil sa 16. 7. 1945 v Dolnej Súči. Za kňaza bol ordinovaný 8. 6. 1975. Bol jedným z prvých iniciátorov časopisu Rodina Nepoškvrnenej . Celý sa oddal záujmom Nepoškvrnenej a chorých. Od prvého čísla v roku 1992 bol šéfredaktorom tohto časopisu. Prispieval hodnotnými článkami, básňami a najmä grafikami. Vydávanie časopisu považoval za veľký dar nielen pre chorých, ale aj pre tých, ktorí im slúžia. V časopise videl väčšiu možnosť charitatívnej služby. V tejto službe celkom zabudol na svoje zdravotné ťažkosti a často prepínal svoje sily. V máji 1996 vážne ochorel. Touto chorobou začala jeho skutočná krížová cesta. Zomrel 23. 10. 1996 na fare v Lefantovciach a bol pochovaný v jeho rodisku - v Dolnej Súči.

Sr. Bernadeta Pánčiová

Narodila sa 12. júna 1924 v Mužle pri Štúrove. Ako kandidátka vstúpila v roku 1940 do Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok. V roku 1975 z jej podnetu vzniklo v Martinskej fakultnej nemocnici Združenie Rodina Nepoškvrnenej. Po celý čas sa aktívne zapája do práce na poli evanjelizácie chorých a trpiacich. Po smrti kňaza Viliama Gabriela pracovala od 28. októbra 1996 do roku 2001 ako šéfredaktorka časopisu Rodina Nepoškvrnenej, na ktorom spolupracovala s bývalým šéfredaktorom už od jeho začiatku. V súčasnosti je sr. Bernadeta dôchodkyňou vo Vrícku. Všetky svoje sily a voľný čas venuje chorým písaním listov, balením rôznych balíčkov pre väzňov a chudobných a aj naďalej sa podieľa na príprave časopisu svojimi článkami. Jej choroba jej pomáha ukazovať chorým, že aj s krížom sa dá žiť a naplniť svoj. život.

Sr. Alžbeta Lukasová

Narodila sa 3. 4. 1957 v Kežmarku. Do Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok vstúpila v roku 1976. V roku 1998 ukončila štúdium teológie v Spišskom Podhradí. V roku 2000 získala licenciát z pastoračnej teológie v odbore masovokomunikačných prostriedkov na Katolíckej uneverzite v Lubline. 14. 1. 2001 bola menovaná za nového zodpovedného redaktora časopisu Rodina Nepoškvrnenej a túto úlohu vykonáva dodnes. Do časopisu prispieva svojimi článkami, krížovými cestami, ktoré prekladá z poľštiny, a najmä rozhovormi s jednotlivými osobnosťami. Popritom vybavuje spolu s určenými spolusestrami korešpondenciu, v ktorej sa ľudia na nás obracajú so svojimi záležitosťami.

Vdp. Viliam Gabriel s návštevníkom fary pred Rímsko-katolíckym farským úradom v Horných Lefantovciach, kde bolo prvé sídlo redakcie.

Sídlo redakcie Rodiny Nepoškvrnenej
vo Vrícku.

Súčasní pracovníci redakcie Rodiny Nepoškvrnenej.
Sr. Bernadeta na invalidnom vozíku, sprava: sr. Timotea, sr. Alžbeta, sr. Jaroslava a sr. Norberta.

Korektorka časopisu RN
Danka Kubičková

Ľudovít Bebjak
ilustrátor časopisu RN.

Majiteľ tlačiarne Michal Súkenník (vľavo) pri práci.

Zamestnanci tlačiarne v Seredi pri práci s časopisom RN.

Redakcia Rodiny Nepoškvrnenej pri dovoze časopisu z tlačiarne.

Sr. Jaroslava pri balení časopisu.

Zamestnankyňa pošty v Kláštore pod Znievom pri expedícii balíkov časopisu RN.