Púť chorých z Rodiny Nepoškvrnenej
do Krakova

   Začiatkom tohto týždňa putovali chorí a členovia Rodiny Nepoškvrnenej na púť do Krakova do centra úcty Božieho Milosrdenstva. Duchovne púť sprevádzali bratia Peter a Pavol Jurčagovci. Ako sprievodkyne z CK TARTOUR putovali Ing. Štefánia Gazdová a Brigita Halászová. Púť sa konala na podnet samotných chorých v mimoriadnom svätom roku Milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Pútnici navštívili najprv centrum Jána Pavla II. i Sanktuárium Božieho Milosrdenstva. V Slovenskej kaplnke boli účastní na svätej omši. O. Peter Jurčaga vyzval prítomných vo svojej homílii, aby prijali do svojich životov milosrdenstvo a to pretvorí naše srdce. Okrem iného povedal: „A tak naše srdce bude mať otvorené oči, a my budeme môcť vidieť to po čom túži a čo potrebuje každý človek. Vyprosme si dnes spoločne milosť, aby sme v každej situácii dokázali preukázať milosrdenstvo a vždy mali milosrdné srdce.“
    Počas svätej omše bol požehnaný aj obraz Božieho Milosrdenstva, ktorý bude v nasledujúcich dňoch putovať po jednotlivých rodinách. Obraz bude putovať do rodín a hlavne ku chorým, ktorí o to požiadajú sestry v Rodine Nepoškvrnenej. Púť sa zakončila spoločnou modlitbou Korunky Božieho Milosrdenstva v kláštornej kaplnke pri relikviách sv. sestry Faustíny. Pútnici a organizátori púte ďakujú všetkým, čo toto podujatie podporovali svojou modlitbou a obetou.

Zdroj: Rodina Nepoškvrnenej


Ak chcete, aby putovný obraz Božieho Milosrdenstva prišiel aj k Vám, do Vašej rodiny, zavolajte alebo napíšte - t. č.: 043/4933 741, e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

Nakladanie chorých do autobusu

Cesta v autobuse

Pri relikvii sv. Jána Pavla II.

 

Uctenie si relikvií sv. Jána Pavla II.

V centre sv. Jána Pavla II.

Pri reverende Jána Pavla II., keď ho postrelili

Pohľad na centrum Jána Pavla II

Presun do Sanktuária Božieho Milosrdenstva

Spoločná cesta do Sanktuária Božieho Milosrdenstva

Chorí počas sv. omše

Sv. omša v slovenskej kaplnke v Krakove

Prihovor generálnej predstavenej
  sr. M. Pavly Draganovej

Požehnanie putovného obrazu Božieho Milosrdenstva

Putovný obraz išiel do prvej rodiny v Tvrdošíne

Prestávka na oddych a zdieľanie

Ticha modlitba v Bazilike Božieho Milosrdenstva