Rodina Nepoškvrnenej

  ÚVOD
  HNUTIE
  Časopis
  Tiráž
  Redakcia
  1992 - 2002

 


Vydáva: Rodina Nepoškvrnenej
038 31 VRÍCKO 190
e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com
Tel.: 043/ 493 37 41
Zodpovedný
redaktor:
Sr.ThLic. Alžbeta Lukasová
Redakčná rada: Sr. Bernadeta, Sr. Jaroslava, Sr. Norberta, Sr. Timotea
Ilustrácie: Miroslav Lechan
Reg. číslo: MK 752/93
Cenzor: Vdp. Ing. Ján Bulko
Jazyková úprava: Mgr. Danka Kubičková
Tlač: Michal Súkenník, Sereď
Cirkevné schválenie: Mons. Rudolf Baláž, Rímskokatolícky biskupský úrad Banská Bystrica