Časopis Rodina Nepoškvrnenej

Na začiatku činnosti Rodiny Nepoškvrnenej sa s jednotlivými členmi udržiaval osobný alebo písomný kontakt. Pre veľký počet členov RN to už postupne nebolo možné. Hľadal sa spôsob, ako so všetkými nadviazať spojenie okrem toho, ktoré prebieha na duchovnej rovine prostredníctvom modlitby. Riešením sa stal časopis. Prvé číslo vyšlo ako darček k Vianociam v roku 1992 a vychádza  5- krát do roka. Obsahom časopisu sú aj reportáže zo spoločných stretnutí RN, z lurdských púti, rozjímavú modlitbu posvätného ruženca alebo krížovej cesty.

V druhom čísle časopisu býva uverejnený list novokňazom a vo vianočnom čísle text duchovnej kytice. Pravidelnou prílohou vianočného čísla od roku 2016 býva kalendárik – modlitebník. V roku 2016 pribudla v časopise aj rubrika Svedectvá a spomienky na sestru M. Bernadetu.

Ako si objednať časopis? 

Časopis si môžete objednať písomne, e-mailom alebo telefonicky na adrese Rodiny Nepoškvrnenej. Pri objednávke časopisu treba uviesť presnú a úplnú adresu. Pri objednávke nad 20 ks časopisov aj mobilný telefonický kontakt, prípadne pevnú linku. Časopis môžu odoberať nielen členovia RN, ale môže si ho objednať ktokoľvek. Stáva sa, že dlhodobí odberatelia časopisu sa neskôr rozhodnú stať členmi RN.


ONLINE ARCHÍV ČASOPISU