Knihy 


Zlatá kniha fatimská 

Túto knihu dostáva každý pri prijatí za člena do RN.

Farebne ilustrovaná Zlatá kniha fatimská obsahuje:

– krátke informácie o Rodine Nepoškvrnenej,

– myšlienky ku každému Zdravas´, Mária pri jednotlivých desiatkoch radostného, bolestného, slávnostného ruženca a ruženca svetla,

– farebné ilustrácia ku každému desiatku ruženca.

Rozjímavý text a farebné ilustrácie môžu byť dobrou pomôckou k lepšej sústredenosti a k prehĺbeniu vzťahu k modlitbe posvätného ruženca.

Zlatú knihu fatimskú si môžete objednať v slovenskom, českom a maďarskom jazyku. V českom a maďarskom jazyku je Zlatá kniha fatimská brožovaná.

64 strán, 11x 15,5cm, tvrdá väzbaVeľkosť svätého Michala, archanjela 

Našou novinkou je kniha Veľkosť sv. Michala, archanjela – mesačná pobožnosť v ťažkých situáciách. Ide o slovenský preklad diela, ktoré otvára srdce pre úctu k sv. Michalovi, archanjelovi. Podnetom na vydanie tejto tridsaťdňovej pobožnosti k sv. Michalovi bolo odporúčanie Svätého Otca Františka, aby sme sa obracali na Pannu Máriu a sv. Michala, archanjela, a tak vyprosovali ochranu pre Cirkev pred diablom, ktorý stále hľadá, ako by nás oddelil od Boha a vzájomne rozdelil. V knihe nájdete tematicky rozdelené myšlienky o veľkosti sv. Michala na každý deň spolu s modlitbami a úlohou.

168 strán, 12,5x 17cm, tvrdá väzba