Kalendár na rok 2023 v ponuke

TÝŽDENNÝ STOLOVÝ KALENDÁR NA ROK 2023

BOŽIE SLOVO MÁ MOC PREMENIŤ ŽIVOT ČLOVEKA

Tieto slová pápeža Františka sú pre nás povzbudením, aby sme často, podľa možnosti denne, čítali alebo počúvali Božie slovo. Bohatý stôl Božieho slova nám predkladá Cirkev v liturgii. Stolový kalendár Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2023 nám prináša slová evanjelia na príslušnú nedeľu a krátku myšlienku na zamyslenie. Text sprevádza ilustračná fotografia. Uverme, že Božie slovo má aj dnes moc premeniť náš život.

Formát: 30 x 15 cm

Dobrovoľný príspevok: 2,00 Eur


VRECKOVÝ KALENDÁR NA ROK 2023

Prehľadný vreckový kalendárik na rok 2023 nás bude denne povzbudzovať k tomu, aby sme Božie slovo nielen počúvali, ale by sme ho aj zachovávali, a tak svedčili o Bohu.

Formát: 10,5 x 7,3 cm

Dobrovoľný príspevok : 0,10 Eur