Počas celého roku, sa snažíme pre Vás pripravovať rôzny program. Momentálne sme prirpavili nasledujúce aktivity, avšak je možné, že sa pre momentálnu situáciu s corona vírusom konať nebudú alebo budú v inom termíne. Momentálne sú v príprave tieto akcie, ale budeme o nich ešte informovať.