Brožúry


Novéna k Panne Márii z Pompejí 

Na stránkach brožúry, neodmietnuteľnej novény, sa dozviete niečo o známom talianskom pútnickom mieste Pompejach, o vzniku Pompejskej novény aj o tom, ako sa ju modliť a spoznáte veľkého apoštola modlitby ruženca Bartolomeja Longa, ktorého meno je úzko späté s Pompejami. Možno aj vás osloví niekoľko osobných svedectiev o účinnosti tejto modlitby. Prílohou brožúrky je obrázok Panny Márie Pompejskej, na ktorom si môžete zaznačiť úmysel, na ktorý si konáte novénu, ako aj pomodlené ružence v jednotlivých dňoch.

40 strán, formát 10,5x 15 cm, brožovaná


Od Tatier až k Lurdom Slováci spievajú, Matičke lurdskej srdcia dávajú 

Publikácia vyšla z príležitosti 160. výročia zjavení Panny Márie v Lurdoch. Poukazuje na posolstvo Lúrd ako aj na to, čo pre nás znamenajú, čím nás môžu obohatiť, povzbudiť. Okrem krátkej histórie lurdských zjavení prináša aj stručný prehľad pútí Rodiny Nepoškvrnenej na toto milostivé miesto, ktoré boli srdcovou záležitosťou sestry M. Bernadety Pánčiovej, zakladateľky Rodiny Nepoškvrnenej. Nech vás povzbudia aj svedectvá našich pútnikov.

98 strán, 14,5x 21cm, brožovaná