Aktuálne...


Pripojte sa k modlitbám za novokňazov

25.5 2020

Jedna z aktivít členov Rodiny Nepoškvrnenej je duchovná pomoc novokňazom, ktorá sa začala v roku 1979. Chorí si veľmi uvedomujú potrebu svätých kňazov, ale aj náročnosť ich služby v dnešnom svete. Preto sa  po zrelom uvážení hlásia niektorí členovia, ktorí majú záujem obetovať do konca svojho života svoje modlitby a obety za niektorého z novokňazov. Adresy členov potom podľa počtu novokňazov posielame do jednotlivých seminárov a rehoľných spoločenstiev. 

Tí, ktorí by mali záujem o takéto duchovné sprevádzanie novokňaza, pošlite svoje meno a adresu do RN, alebo sa nahláste telefonicky či e-mailom.


Rodina Nepoškvrnenej oslavuje 45 rokov.

18.5. 2020

SLÁVENÍM SVÄTEJ OMŠE PROSTREDNÍCTVOM RÁDIA LUMEN SME SI PRIPOMENULI JUBILEUM 

45-ročné jubileum založenia Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré pripadlo na 18. mája, si členovia pripomenuli prostredníctvom Rádia Lumen. Svätá omša, obetovaná za živých a zomrelých členov RN a za sestru Bernadetu, zakladateľku RN sa slávila 16. mája 2020 o 8.30 v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Čítať ďalej ...


Zrušenie alebo presunutie termínov akcií RODINY NEPOŠKVRNENEJ

6.5. 2020

! ! ! ! ! !

Vzhľadom na prebiehajúcu situáciu s ochorením coronavírusu, museli sme aj my v Rodine Nepoškvrnenej pristúpiť k rôznym zmenám a úpravám v našich plánovaných akciách, ktoré sme pre Vás pripravovali. Všetky podrobné  informácie a usmernenia o STRETNUTÍ RODINY NEPOŠKVRNENEJ V MARTINE, SEMINÁRI S PÁTROM ELIASOM VELLOM a PÚTI K PANNE MÁRII Z POMPEJÍ  si prečítajte tu :


! ! ! ! ! !


List pápeža Františka na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti

Vatikán 25. apríla (RV) Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca...

Veľká noc 2020

Zmŕtvychvstalý Kristus je navždy živý.
On je víťaz.

Zvíťazil a vstal z mŕtvych kvôli nám.
Nech Vám ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Pán
dá skrze svoje oslávené rany silu,
aby ste v pokušeniach života boli vždy silní,
v modlitbe verní a vytrvalí.
Vo Vašich srdciach nech sa zrodí
Kristova radosť, pokoj a milosrdenstvo,
aby ste sa mohli stať svedkami
jeho pravdivej a čistej lásky vo svete.
To Vám na príhovor Nepoškvrnenej
prajú a v modlitbách vyprosujú
sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


Corona vírus - aktuálna situácia vo svete

Aktuálna situácia ohľadne pandémie corona vírusu zasiahla takmer celý svet. Ani nás a našich členov nenecháva táto situácia ľahostajných a neustále pamätáme v modlitbách na ľudí chorých, ale aj na všetkých, ktorí pomáhajú túto situáciu zmierňovať. 

Prosíme, nezostaňte len pri prečítaní tejto správy, ale zoberte do rúk ruženec a modlite sa. K tomu by nás určite vyzvala aj zakladateľka RN sr. M. Bernadeta Pánčiová. Spojme sa všetci spolu do modlitby NOVÉNY K PANNE MÁRII S POMPEJÍ.


V modlitbách spojené sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej

 

Inšpirácia na zaujímavé čítanie a modlitbu 

Sláva Bohu a Nepoškvrnenej!