Knihy a sviečky z  našej ponuky si môžte objednať TU


Aktuálne...


13.6. 2024

Svätá omša, odborný seminár a otvorenie panelovej výstavy

Pri príležitosti stého výročia nedožitých narodenín sestry M. Bernadety Pánčiovej, zakladateľky RN sa 12. júna 2024 o 12.00 slúžila ďakovná svätá omša vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku. V tento deň o 14.00 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnil aj odborný seminár o živote a diele sestry Bernadety Pánčiovej. Seminár pripravili Ústav pamäti národa a Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok.

Hlavným celebrantom svätej omše bol Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup, spolu s ním koncelebrovali Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup, dekan farnosti Ružomberok Dušan Pardel a prítomní kňazi. V kázni otec biskup Kuboš tiež povedal: „Takto sa chceme povzbudiť a radovať sa aj nad skutkami sestričky Bernadety, ktoré boli ovocím jej viery. Chceme ďakovať aj v mene všetkých chorých a trpiacich, v mene členov RN, že mnohým umožnila vidieť neviditeľnú Božiu milosť.“

Slávnostný deň pokračoval seminárom. Na začiatku seminára prevzala sestra Irena, generálna predstavená sestier satmárok, dekrét veterána protikomunistického odboja a pamätnú medailu Ústavu pamäti národa in memoriam venované Aurélii Štefánii Pánčiovej – sestre Bernadete za aktívny odpor proti komunistickému režimu a podiel na obnove dodržiavania občianskych práv a náboženských slobôd.

V prvej časti seminára odzneli tri príspevky. V prvom príspevku sa účastníkom prihovoril člen Ústavu pamäti národa František Neupauer, ktorý hovoril o životnom príbehu sestry Bernadety s pohľadom na obdobie neslobody. V druhom príspevku to bol Peter Dvorský, dôchodca z Ružomberka, rozprával o náboženskej činnosti sestry Bernadety a o vydávaní a šírení samizdatu. Z Ústavu pamäti národa sa prihovoril aj Radoslav Ragáč, ktorý si pripravil príspevok Sestra Pánčiová kontra Štátna bezpečnosť v 80. rokoch 20. storočia.Cez prestávku si mohli všetci pozrieť panelovú výstavu o živote a diele sestry Bernadety. Výstava, ktorá bola otvorená 12. júna 2024 potrvá do 12. júla 2024 v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Môžete si ju prísť pozrieť. V druhej časti seminára podali svedectvá o sestre Bernadete Vdp. Daniel Dian a Michal Libant zo Spoločenstva Dismas.


11.6. 2024

Stretnutie členov RN na pútnickom mieste v Gaboltove

Stretnutie členov Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutočnilo v sobotu 8. júna 2024 na pútnickom mieste v Gaboltove, na východnom Slovensku, z príležitosti nedožitých 100 rokov sr. M. Bernadety Pánčiovej, zakladateľky RN. Slávnostná svätá omša, posvätný ruženec a eucharistická adorácia boli hlavnými časťami programu stretnutia. Zazneli aj dve svedectvá o sestre Bernadete, zakladateľke Rodiny Nepoškvrnenej.

Stretnutie sa začalo o 9.30 príhovorom otca Ivana Moďorošiho, v ktorom hovoril členom RN aj o prežívaní utrpenia a o tom, že utrpenie má zmysel len vtedy, ak ho nesieme s Kristom, spolu s ním prejde aj do vzkriesenia. Len tak môže priniesť svoje ovocie.

Slávnostnú svätá omšu, ktorá začala o 10.30 celebroval J. E. Mons. Andrej Imrich,  emeritný spišský pomocný biskup spolu s prítomnými kňazmi a dekanom farnosti Bardejov Marekom Kreheľom. Svätú omšu otec biskup obetoval na úmysel, aby Pán Boh daroval ruskému národu milosť, aby ruský národ prijal milosti a zapáčil sa Pánu Bohu. V kázni otec biskup dával členom za vzor svätú rodinu, hovoril o radostiach Panny Márie, ktoré boli premiešané s bolesťami. Povedal: „Ak budeme naozaj milovať, budeme užitoční, aj keď možnosti k službe budú obmedzené.“ Po homílii otec biskup Imrich uviedol do služby 5 nových dobrovoľníkov, ktorí sa stali členmi Spoločenstva dobrovoľníkov RN.

Poobede stretnutie pokračovalo dvomi osobnými svedectvami o sestre Bernadete Pánčiovej, zakladateľke RN: člena RN Petra Kajana a vdp. Pavla Jurčagu. Otec Pavol okrem svedectva o sestre Bernadete členom povedal: „My, kňazi vaše modlitby, vašu duchovnú pomoc potrebujeme, a chceme to aj splatiť. Každým Božím požehnaním, ktoré dávame, myslíme aj na vás, na chorých, starých, opustených.“ Po svedectvách nasledoval posvätný ruženec a eucharistická adorácia.

Stretnutia sa zúčastnili nielen členovia RN, ale aj veriaci z viacerých farností Slovenska. Do Rodiny Nepoškvrnenej sa zapísalo 60 nových členov.

Sláva Bohu a Nepoškvrnenej!


15.5. 2024

Naše oznamy - pripravujeme, chystáme a srdečne pozývame


20.4. 2024

Stretnutie dobrovoľníkov RN

Dobrovoľníci Rodiny Nepoškvrnenej sa stretli v Badíne v dome XAVER na svojom piatom formačnom stretnutí. Stretnutie, ktoré začalo v piatok 19. apríla 2024 a trvalo do nedele 21.4. 2024, duchovne sprevádzal páter Peter Vicián, kapucín.

Počas formačného stretnutia sa dobrovoľníkom prihováral kapucín br. Peter Vician, ktorý v súčasnosti pôsobí na Kremnických Baniach. Zvolil si pre nás tému: Kristus Kráľ. Povzbudil nás, aby sme neustále spoznávali a odhaľovali Ježiša ako Kráľa svojho srdca. Nie slová, ale náš život má svedčiť o tom, že Ježiš je Kráľ. Br. Peter poukázal aj na to, že každý hriech je odmietnutím Boha. Do toho nám zaznieva Otcovo: „Poď domov!“ Kráčať cestou obrátenia je úlohou na celý život.

Každého z účastníkov určite oslovilo svedectvo života, s ktorým sa s veľkou pokorou br. Peter podelil. Okrem toho nám v krátkosti priblížil Nábožné združenie sv. Jozefa.

Stredobodom každého dňa bolo slávenie svätej omše a nechýbala ani spoločná modlitba posvätného ruženca.

Mnohí z dobrovoľníkov poznajú sestričku M. Bernadetu, zakladateľku RN, iba z rozprávania či z toho, čo si o nej prečítali. Počas tohto formačného stretnutia im ju trochu viac priblížil film Slovenská Matka Tereza.24. 12. 2023

VIANOČNÝ POZDRAV 

Nech narodený Spasiteľ

svojou nekonečnou láskou

zapáli a premení Vaše srdcia

na kráľovstvo svojho pokoja a radosti,

aby svet skrze Vás mohol spoznať tvár

jediného pravého Boha

lásky, dobroty a milosrdenstva. 

To Vám zo srdca

prajú a vyprosujú

 

sestry satmárky

z Rodiny Nepoškvrnenej


1. 12. 2023

Dobrovoľníci RN na formačnom stretnutí

V dňoch 24.11. – 26. 11. 2023 dobrovoľníci Rodiny Nepoškvrnenej prišli do Čičmian na svoje štvrté formačné stretnutie. Stretnutia sa duchovne ujal Rektor Kňazského seminára v Košiciach otec Štefan Novotný. 

Vo svojich prednáškach otec rektor dobrovoľníkom vysvetľoval čítanie Svätého písma metódou Lectio divina. Dobrovoľníci si mohli vyskúšať túto metódu aj každý sám na zvolenom texte zo Svätého písma. Lectio divina je spôsob čítania Svätého písma, ktorý by mal dobrovoľníkom pomáhať k ich osobnej zmene a napredovaní podľa Božieho slova. „Vyčistiť svoje vnútro (studňu) svojho života, aby sa z nej mohla čerpať čistá voda pre tých, ktorí vás potrebujú, ktorí čakajú na vašu službu“, boli časté slová otca rektora.

Stretnutie sa ukončilo slávením svätej omše v kaplnke svätého Bystríka v Čičmanoch a zasvätením všetkých účastníkov stretnutia Kristovi Kráľovi.

Sláva Bohu a Nepoškvrnenej!


31.10. 2023

Kalendáre v ponuke

Kalendár si môžete objednať prostredníctvom jedného z týchto kontaktov: 

  •  Telefonicky: 043/4933 741             
  • E-mailom: rodinaneposkvrnenej@gmail.com 
  • Návratkou na adrese: Rodina Nepoškvrnenej 038 31 Vrícko č. 190


28.10. 2023

Druhý spoločný deň dobrovoľníkov RN s ich rodinami a sestrami

30. septembra 2023 sa stretli dobrovoľníci Rodiny Nepoškvrnenenej so svojimi rodinami a sestrami satmárkami už po druhý krát v Trlenskej doline na jezuitskej chate pri Ružomberku.

Na stretnutí si všetci mohli pozrieť fotoreportáž z histórie pútí RN do Lúrd a z tohtoročnej 17. slovenskej púte chorých RN do Lúrd, ktoré im priblížila sestra Alžbeta. Vyvrcholením celého spoločného dňa bolo slávenie svätej omše v kaplnke zasvätenej Panne Márii Snežnej, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V kázni sa všetkým účastníkom prihovoril otec biskup na tému služby. Program dňa bol vyplnený modlitbou, vzájomnými rozhovormi a posedením pri guláši, držkovej a kapustnici, ktoré si dobrovoľníci sami pripravili. V chladnom počasí všetkých zohrial punč, ktorý pripravila sestra Irena, generálna predstavená sestier satmárok.

Sláva Bohu a Nepoškvrnenej!


26.9. 2023

Členovia RN putovali do Lúrd letecky

Na 17. národnú púť do Lúrd sa vydalo 378 slovenských pútnikov po prvý krát, na rozdiel od predošlých vlakových pútí, letecky. Púť sa začala 15. septembra 2023 odletom z bratislavského letiska dvomi lietadlami a trvala päť dní, do 19. septembra 2023. O pútnikov sa staralo 12 lekárov, dvaja medici, 13 zdravotníkov a pomáhalo aj 44 dobrovoľníkov a 27 rehoľných sestier satmárok. Všetkých duchovne sprevádzal nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo a 16 kňazov.

Našich pútnikov z prvého lietadla pred odletom požehnal vdp. Daniel Dian a pútnikom z druhého lietadla udelil požehnanie otec biskup Peter Beňo. V tento prvý deň sa pútnici zúčastnili na spoločnom programe v Lurdoch, na slávení svätej omše v chráme sv. Bernadety. V kázni sa pútnikom prihovoril Mons. Jozef Štrba, farár v Nevoľnom.

Hneď na druhý deň ráno sa začal spoločný program v Massabielskej jaskyni svätou omšou o 7. 30. Kazateľom pri tejto svätej omši bol otec biskup Peter Beňo, ktorý predstavil Pannu Máriu ako vzor hodný nasledovania a povedal aj toto: „Nech sme aj my, tak ako Mária, dobrými nástrojmi v Božích rukách, aby sa prostredníctvom nás aj v dnešnej dobe všade tam kde sa vrátime, mohlo budovať Božie kráľovstvo.“ Po svätej omši sa pútnici zúčastnili na spoločnej krížovej ceste pre zdravých alebo pre chorých. Večerný program vyplnil spoločný mariánsky sviečkový sprievod, počas ktorého zaznela modlitba Zdravas´, Mária aj v slovenčine. Namiesto klasického kúpania v lurdských kúpeľoch mohli pútnici absolvovať obrad vody, pozostávajúci zo vzbudenia úmyslu, krátkej modlitby a naliatia vody z lurdského prameňa do dlaní, Vodou si mohli umyť ruky, tvár a napiť sa z nej.

V nedeľu sa začal program slovenských pútnikov v podzemnej Bazilike Pia X. medzinárodnou svätou omšou o 9. 30. Jednu z prosieb si účastníci vypočuli v slovenskom jazyku. O 17. 00 hodine sa pútnici zúčastnili na eucharistickom sprievode a prijali eucharistické požehnanie.

Program štvrtého dňa sa pre pútnikov začal v podzemnej Bazilike Pia X. Pri svätej omši bola vysluhovaná sviatosť pomazania chorých. V homílii otec Ľuboš Václavek povzbudil chorých: „Človek, ktorý trpí môže mať hlbokú istotu, že plní Božiu vôľu. Ježiš Kristu nám to ukázal.“ Naši lekári zložili, alebo si obnovili, sľub katolíckeho lekára. Posledné spoločné stretnutie všetkých pútnikov bolo v Kostole sv. Jozefa, na ktorom sestry satmárky zablahoželali našim jubilantom. Večer sa pútnici zúčastnili na spoločnej mariánskej procesii a po jej skončení zapálili v kaplnke svetla veľkú sviecu – dar slovenských pútnikov Panne Márii.

 V posledný deň pútnici, ktorí prišli do Lúrd prvým lietadlom, odišli skoro ráno na Slovensko a pútnici z druhého lietadla slávili svätú omšu v Ružencovej bazilike. V kázni sa pútnikom prihovoril vdp. Pavol Jurčaga, náboženský redaktor Rádia Lumen. V popoludňajších hodinách sa na sa spiatočnú cestu vydali pútnici z druhého lietadla.  

Sláva Bohu a Nepoškvrnenej Panne Márii za dar spoločenstva pútnikov aj za Božiu ochranu celej tejto púte!


13.9. 2023


25.7. 2023

Naši chorí počúvali prednášky o sv. Filoméne

Duchovná obnova pre chorých členov Rodiny Nepoškvrnenej prebehla v dňoch 20. – 23. júla 2023 vo Vrícku. Prednášky o sv. Filoméne si pre našich chorých pripravil otec Ľuboslav Hromják, reprezentant Arcibratstva sv. Filomény pre Slovensko.Vo svätej omši, počas kázne v nedeľu, otec Ľuboslav povedal, že táto svätá omša je poďakovaním za všetky Božie dobrodenia, ktoré členovia dostali na príhovor sv. Filomény. O svätých, ktorí sa môžu stať sprievodcami na našej životnej ceste povedal: „Svätí sú tí, ktorí nám na našej ceste pomáhajú. Nechcú byť iba nejakí diváci, ale chcú sa zapojiť do nášho života, byť našimi priateľmi: pri zbieraní húb, pri parkovaní auta, chcú nám pomáhať v modlitbe, aby sme sa lepšie modlili posvätný ruženec, či pomáhať nám, aby sme sa lepšie sústredili na svätej omši.“


17.7. 2023

Členovia Rodiny Nepoškvrnenej putovali na Butkov

V sobotu 17. júna 2023 sa uskutočnilo stretnutie členov RN na hore Butkov pri Ladcoch. Slávnostná svätá omša, uvedenie dobrovoľníkov RN do ich služby a eucharistická adorácia boli hlavné body programu stretnutia. Stretnutia sa zúčastnilo okolo 5000 pútnikov.

Stretnutie sa začalo o 9. 30 hod. príhovorom otca Michala Zamkovského, redemptoristu, vzývaním Ducha Svätého. Otca Michala a celé stretnutie hudobne sprevádzala skupina Rieka. Otec Michal povedal, že Rodina Nepoškvrnenej, ktorá vznikla na Turíce, sa nebadane začala rozrastať pod vplyvom Ducha Svätého, keď sestrička Bernadeta, zakladateľka RN, odpovedala na jeho vnuknutie. Vyzdvihol, že každý z nás je povolaný k svätosti a k tomu, aby bol otvorený Duchu Svätému, a tak vo svojej rodine, v obci, vo farnosti, na Slovensku bojoval nie zbraňami, ale láskou v moci Ducha Svätého, jeho požehnania.

Na stretnutí bolo prítomných viacero kňazov spolu s Mons. Jozefom Petrášom, dekanom farnosti Ladce. Stretnutie pokračovalo slávnostnou svätou omšou o 10. 15 hod., ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, spolu s prítomnými kňazmi. Vo svojej kázni otec biskup pripomenul slová pápeža Františka, ktorý nás povzbudzuje, aby sme svojím životom odovzdávali vieru. Vyžaduje to napríklad aj našu trpezlivosť s deťmi, s ľuďmi pri odovzdávaní skúseností. Tak im odovzdávame Boha, lásku a oni popri nás rastú. Otec biskup Galis počas svätej omše, po homílii uviedol do služby 77 dobrovoľníkov RN, ktorí sa tým stali členmi Spoločenstva dobrovoľníkov RN. Každému požehnal dobrovoľnícku vestu a ruženec.

Po obedňajšej prestávke nasledovala modlitba bolestného posvätného ruženca a eucharistická adorácia. Vďaka ti, Bože za čas strávený s tebou a s tvojou Matkou!


Pomôžme modlitbami našim novokňazom

25.5.2023

Veľmi pekne Vás prosíme, aby ste sa pripojili k modlitbám a obetám za novokňazov.

Pán Boh pozýva kňazov do svojej vinice, aby v nej pracovali a prinášali ovocie pre spásu duší. Je na nás veriacich, osobitne členov RN, aby sme im pomáhali v tejto náročnej službe. Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili viacerí, aby sme tak podporili našich novokňazov, ktorí začínajú pracovať v Pánovej vinici. 

Nahláste svoje adresy čím skôr na našu adresu do Vrícka písomne, e-mailom alebo telefonicky.
3. formačné stretnutie dobrovoľníkov RN

24.5. 2023

V dňoch od 19. – 21. 2023 mája prišli dobrovoľníci Rodiny Nepoškvrnenej na svoje tretie formačné stretnutie do Čičmian. Stretnutie duchovne viedol otec Leopold Nemček, OFM Cap. Témou prednášok bolo päť prekážok, ktoré dnes hrozia kresťanom na ceste svätosti.

Otec Leopold sa prihovoril dobrovoľníkom počas dvoch dní prednáškami, ktoré čerpal z príhovorov Svätého Otca Františka. Hovoril o prekážkach, ktoré dnes hrozia kresťanom. Na príklade tajomstiev radostného ruženca vysvetlil, ako Mária prekonávala všetky tieto prekážky, akými sú: 1. mamona (v jej živote nič nekonkurovalo Ježišovi), 2. skamenelosť (nebola skamenelá, ponáhľala sa slúžiť Alžbete), 3. zatrpknutosť (nedala sa znechutiť) 4. klerikalizmus (nepokladala sa za niečo viac ako iní) 5. prekážka – môžeme hľadať niečo iné ako Ježiša (Mária hľadala a našla Ježiša v chráme).


25.4. 2023


8.4. 2023

POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

Nech svetlo z Kristovho kríža naplní Vaše srdcia, aby ste rástli v láske
a stali sa radostnými svedkami jeho víťazstva.
Pretože keď sa vo svojom utrpení zjednotíme s Ježišom, on v našich krížoch zvíťazí.

Milostiplné veľkonočné sviatky na pohovor Nepoškvrnenej
prajú a v modlitbách vyprosujú
sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


11.2. 2023

KRÁČAJME VŠETCI SPOLOČNE KU KRISTOVI

Drahí naši členovia Rodiny Nepoškvrnenej, Svätý Otec František nás vo svojom liste  k 31. dňu chorých pozýva, aby sme na našej ceste za Ježišom kráčali všetci spoločne. „Cez skúsenosť choroby sa môžeme naučiť spoločne kráčať podľa Božieho štýlu…“ Drahí naši členovia, želáme vám, aby ste nachádzali spoločnú cestu pre všetkých – zdravých i chorých. Kráčajme spolu k Božiemu cieľu – k nebu.  Na tejto ceste nesmieme nechávať našich chorých, opustených, ponechaných samých na seba.

 Drahí naši chorí, skúste aj vy na našej spoločnej ceste za Ježišom hľadať spôsob, ako pomáhať tým, ktorí vám pomáhajú pomocou, ktorá je vám možná, modlitbou a pochopením.

Panna Mária lurdská nech vás všetkých chráni, sprevádza a privádza k Bohu, ktorý je láskou, a ku ktorému musíme kráčať spoločne, pretože on je Láskou pre všetkých. Dnes bola za členov RN a našich chorých v kaplnke sestier satmárok vo Vrícku slúžená svätá omša.

Sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


Vianočný pozdrav

24.12. 2022

Nech Dieťa zrodené z čistej Panny

v betlehemskej maštaľke

naplní Vaše srdcia a rodiny pokojom,

aby ste ho mohli priniesť každému stvoreniu

ako poslovia nádeje a lásky

nášho Pána. 

Milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2023 pod ochranou Nepoškvrnenej

Vám prajú a v modlitbách vyprosujú 

sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


Predvianočné stretnutie seniorov v Štefanove

23.12. 2022

18. decembra 2022 na štvrtú adventnú nedeľu navštívili sestry z Rodiny Nepoškvrnenej obec Štefanov na Orave pri príležitosti stretnutia seniorov. 

Po svätej omši, ktorú slúžil v kostole sv. Cyrila a Metoda v Štefanove kaplán z farnosti Tvrdošín Marek Križian nasledoval slávnostný obed. Príjemné spoločenstvo seniorov a priateľov obce sa stretlo v sále kultúrneho domu v Hornom Štefanove. Srdečné rozhovory pozvaných boli sprevádzané vystúpením betlehemcov, žiakov umeleckej školy v Tvrdošíne a hudobnej skupiny Skalka. Prednášku o Rodine Nepoškvrnenej si pripravila sestra Alica. Na stretnutie seniorov do Štefanova pozval sestry dobrovoľník RN, starosta obce Štefanov, Róbert Kakačka.


Nepoškvrnené počatie Panny Marie

6.12.2022

8. decembra – hlavný sviatok členov RN – Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Svätý Otec František vo svojej tohtoročnej homílii 25. marca, keď zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie povedal: „O mnoho vecí prosíme Pána, no často ho zabúdame prosiť o to najdôležitejšie, čo nám chce dať – o Ducha Svätého, čiže o silu milovať.“ Drahí naši členovia, túto schopnosť milovať mimoriadnym spôsobom vlastnila naša nebeská Matka – Nepoškvrnená. Keď na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie budeme zasväcovať seba, svoje rodiny, príbuzných, známych, členov RN a celý svet jej Nepoškvrnenému Srdcu, poprosme ju, aby pre nás vyprosila tento vzácny dar lásky. Dar – schopnosť milovať, môžu mať všetci – chorí, zdraví, chudobní, i bohatí, všetci, ktorí si otvoria svoje srdcia.

Drahí naši členovia, na slávnosť Nepoškvrneného počatia, 8. decembra, bude slúžená v kaplnke sestier satmárok vo Vrícku svätá omša za členov RN.


Prvé stretnutie dobrovoľníkov RN s ich rodinami

17.10. 2022

Stretnutie dobrovoľníkov RN sa tentokrát uskutočnilo aj s ich rodinami. 15. októbra 2022 sa naši dobrovoľníci so svojimi rodinami, sestry satmárky zišli na spoločnom stretnutí v Trlenskej doline pri Ružomberku. Stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo okolo sto päťdesiat dobrovoľníkov, duchovne viedol vdp. Michal Žiaran zo Žiliny – Vlčiniec, ktorý si pripravil pre nich prednášku na tému – Modlitba posvätného ruženca v mojom živote a v našej rodine. Spolu s prítomnými kňazmi slávil v kaplnke s obrazom Panny Márie Snežnej svätú omšu. Zaujímavé na tomto stretnutí bolo stravovanie, ktoré si tentokrát dobrovoľníci pripravili sami. Dobrý guláš, kapustnica, držková polievka určite dopomohli k radostnej atmosfére, ktorá zavládla na tomto stretnutí.


Členovia RN putovali do Pompejí

10.9. 2022

Členovia RN putovali do Pompejí a navštívili aj mnohé miesta spojené so životom talianskych svätcov. Púť autobusom, ktorá sa uskutočnila v dňoch 1. – 8. septembra 2022 duchovne sprevádzal vdp. Peter Vychlopeň, farár z Hrušova a vdp. Štefan Mordel. Organizáciu púte zabezpečovala sprievodkyňa Jana Jánošová.

Okrem talianskych Pompejí pútnici navštívili mnohé ďalšie talianske pútnické miesta – Loreto, Manopello, San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo. V Neapoli mohli členovia vidieť Kostol sv. Jozefa, kde zotrvali pri hrobe kňaza Dolinda Ruotola, navštívili aj baziliku, kde je pochovaný sv. Giuseppe Moscati. V Mugnano del Cardinale navštívili sanktuárium s pozostatkami sv. Filomény. Hlavným cieľom našich pútnikov, ktorí veľmi dobre poznajú a modlia sa Pompejskú novénu, boli Pompeje. Tu mohli všetci zotrvať v modlitbe pri nohách Madony, v Bazilike Panny Márie ružencovej a pomodliť sa pri hrobe Bartolomeja Longa. Niektorí sa vybrali na prehliadku archeologických vykopávok starých Pompejí. Poslednou zastávkou púte bolo pútnicke mesto Cascia, kde vstúpila do kláštora sv. Rita, a dedinka Rocaporena, kde sa sv. Rita narodila.

Každý pútnik si istotne našiel na týchto posvätných miestach svojho obľúbeného svätca a všetci sa tešíme, že sme mohli navštíviť Pannu Máriu v Pompejach. Sláva Bohu a Nepoškvrnenej.

Bazilika Panny Márie ružencovej – Pompeje

Bazilika Loreto s časťou Máriinho domu

Podzemná bazilika sv. Michala, archanjela – Monte San Angelo

Kostol v Manopelle so šatkou podobizne tváre zmŕtvychvstalého Krista


Chorí členovia RN sa zúčastnili na duchovnej obnove

22.8. 2022

V dňoch 18. – 21. augusta 2022 sa uskutočnila duchovná obnova pre chorých členov RN vo Vrícku. Duchovná obnova sa začala vo štvrtok svätou omšou ku cti Ducha Svätého. Svätú omšu slávil a duchovnú obnovu viedol páter Marek Török, kapucín.Témou obnovy bolo: Poznávanie Božieho slova – evanjelia v Rodine Nepoškvrnenej.

V poslednej prednáške otec Marek hovoril o mozaike, z ktorej pozostáva aj hlavný oltár v kostole Panny Márie Matky Cirkvi na Turzovke a skladá sa z mnohých častí, kamienkov, pričom na jeho zhotovení pracovali mnohí umelci. Túto mozaiku pripodobnil k mozaike nášho života, ktorá sa takisto skladá z maličkých čiastočiek a mala by byť poskladaná s čo najväčšou láskou. Otec Marek pozýval účastníkov k vernosti v malom tak, ako o tom hovorí príbeh z evanjelia o chudobnej vdove, o ktorej Pán Ježiš povedal, že ona hodila do chrámovej pokladnice najviac – dala celé svoje živobytie. Marek Török povzbudzoval členov RN, aby prijímali všedné veci, maličkosti, ktoré život prináša, obety, objatia každodenného kríža, ale aj radostné chvíle s veľkou láskou, aby obraz ich života bol čo najkrajší.


21.7.2022

Dobrovoľníci RN na duchovnej obnove v Medžugorí

Očami dobrovoľníčky

Jedného dňa sa ma moja kolegyňa v práci opýtala, či by som mala záujem ísť na púť do Medžugoria s dobrovoľníkmi a s rehoľnými sestrami z Rodiny Nepoškvrnenej. Potešila som sa. O tomto mieste som už veľa počula, ale ešte nikdy som ho nenavštívila. Uvedomovala som si, že na púť nepôjdem len kvôli sebe, ale hlavne kvôli tým, ktorých nosím vo svojom srdci VIAC...

9.6. 2022

Formačné stretnutie dobrovoľníkov RN

V dňoch 3. – 5. júna 2022 sa uskutočnilo druhé formačné stretnutie dobrovoľníkov RN v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch. Stretnutie viedol kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul Tomáš Brezáni. Provinciálny predstavený bratov vincentínov priblížil dobrovoľníkom charizmu sv. Vincenta.

Otec Tomáš Brezáni predstavil dobrovoľníkom osobnosť sv. Vincenta a jeho blízkej spolupracovníčky sv. Lujzy de Marillac. Poukázal na žitú milosrdnú lásku uprostred „chudobných“, ktorú potrebuje tento svet, tak ako ju vo svojej dobe žil sv. Vincent. Okrem zakladateľov vincentskej rodiny otec Tomáš poukázal na osobnosť zo súčasnosti – Janka Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta, ktorý sa stal misionárom na mieste, na ktorom sa nachádzal. Počas totalitného režimu sa pre svoju vieru a príslušnosť k Misijnej spoločnosti ocitol vo väzení. Tu, hoci bol mučený a veľmi trpel, každému zjavoval Kristovu lásku. V súčastnosti prebieha proces jeho blahorečenia.


29.5.2022

Členovia RN sa stretli pri Matke

Po dvojročnej prestávke sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej zišli na spoločnom stretnutí, ktoré už mohlo byť v neobmedzenom počte, v sobotu 28. mája 2022 v Rajeckej Lesnej. Všetkých (okolo tisíc) pútnikov srdečne prijal správca farnosti Rajecká Lesná Marek Smatana.

Program stretnutia sa začal príhovorom vdp. Jozefa Bagina, ktorý na adresu chorých povedal: „Všetci, ktorí máme vieru a vidíme ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša pred sebou, si chceme uvedomovať, aká je nesmierna sila trpiacich, ktorí svoje utrpenie spájajú s Ježišom a utrpenie mu obetujú, svoje utrpenie spájajú s Máriou, cez ňu ho ponúkajú Pánovi za Cirkev.“ Otec Jozef ďalej hovoril, že aj on patrí k chorým. Aj on prežíva choroby, ktoré sprevádzajú celé jeho kňazstvo. Rozpovedal svedectvo, ktoré nedávno zažil, keď dostal infarkt. Rozprával, ako prežil smrteľnú úzkosť na palube vrtuľníka, keď lekári bojovali o jeho život. Hovoril o veľkej pomoci zdravotníkov, ale aj o veľkej Božej pomoci, ktorej sa mu dostalo vďaka modlitbám farníkov, známych aj členov RN.

O 10.30 sa začala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, spolu s prítomnými kňazmi. Vo svojej kázni sa zameral na rodinu a jej význam pre dnešný svet. Povedal, že z Božieho pohľadu, keď Boh na nás pozerá, sme všetci deti, synovia a dcéry. Ale keď my pozeráme zo spodu, často máme predsudky a posudzujeme. Na záver kázne povedal, že svet, v ktorom je čoraz viac rozdelenia, podozrievania, izolácie potrebuje svedectvo spoločenstva, a tým je aj rodina. Je to každá rodina a teda aj Rodina Nepoškvrnenej. „Svet potrebuje svedectvo ľudí, ktorí sa majú radi, ktorí sa starajú o seba navzájom, potrebuje svedectvo ľudí, ktorí tomuto svetu dajú Boha – lásku.“

V odpoludňajšom programe sa pútnici spoločne pomodlili rozjímavý slávnostný ruženec. Pri každom desiatku odovzdali členovia RN Matke Márii spolu s prosbami pri každom ružencovom tajomstve vždy jednu ružu. Stretnutie sa ukončilo adoráciou a sviatostným požehnaním.


17.5.2022

Pozývame na stretnutie RN

Srdečne Vás pozývame na stretnutie RODINY NEPOŠKVRNENEJ v Rajeckej Lesnej, ktoré sa uskutoční 28. mája 2022. Veľmi sa na Vás budeme tešiť. Program stretnutia si môžte prečítať nižšie


16.5. 2022

Duchovna obnova členov RN

Členovia Rodiny Nepoškvrnenej sa zišli na prvej duchovnej obnove v tomto roku v Čičmanoch. Duchovná obnova pod vedením kňazov z farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste – farára vdp. Petra Holbičku a vdp. Jozefa Vojteka sa začala vo štvrtok 21. apríla 2022 a ukončená bola v nedeľu 24. apríla, na sviatok Božieho milosrdenstva. Hlavnou témou obnovy bol prejav Božej priazne voči ľuďom – Božie milosrdenstvo.

V prednáškach sa obaja kňazi venovali rôznym prejavom Božieho milosrdenstva voči ľuďom. V sobotňajšej kázni pri svätej omši otec Peter povedal: „Prípad emauzských učeníkov chce byť príkladom pre nás, ako sa máme priblížiť k ľuďom, ktorí sú ustráchaní, ubolení, ktorí sa vzdialili od Cirkvi, ktorí sú zranení Cirkvou, ktorí sú hľadajúci, ktorí ešte nikdy nepočuli o Ježišovi Kristovi. Toto je náš čas, ktorý by sme mali využiť.“ Otec Peter hovoril o tom, ako sa majú kresťania dnes približovať k týmto ľuďom. Tak, ako to urobil Ježiš voči emauzským učeníkom. Aj my ich potrebujeme vypočuť, nechať vyhovoriť ich bolesť. Mať pre nich čas, kráčať s nimi. Ľudsky sa k nim priblížiť, pozvať ich na kávu, na túru... Až, keď sa dokážeme znížiť k týmto ľudom, až potom môžeme svedčiť, povedať im svoje svedectvo s Bohom, ukázať im Božie slovo, preukázať im tak milosrdenstvo.

Na záver duchovnej obnovy si všetci účastníci obnovy uctili obraz Božieho milosrdenstva, aby pri splnení všetkých ostatných podmienok mohli získať úplné odpustky.


10.2. 2022

11. februára oslavíme Svetový deň chorých

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk6, 36), to je téma tohtoročného posolstva Svätého Otca Františka k tridsiatemu svetovému dňu chorých. Svätý Otec František nás vo svojom liste chorým pozýva k prejavovaniu milosrdenstva podľa vzoru nášho Boha, Otca, „bohatého na milosrdenstvo“.

Drahí naši členovia, želáme Vám, aby ste sa nechali inšpirovať Bohom lásky a milosrdenstva. Jeho milosrdenstvo sa naplno prejavilo v Ježišovi Kristovi, vždy pozornému k telesným a duchovným potrebám chorých, ktorých uzdravoval a vyučoval. Boh je prítomný aj dnes medzi nami. Dáva sa človeku v dare Eucharistie a ponúka mu uzdravenie a odpustenie hriechov vo sviatosti zmierenia. Prejaviť svoju blízkosť chorým a pastoračnú starostlivosť o nich nie je úlohou len tých, ktorí sú určení na túto duchovnú službu, ale je to úloha každého pokrsteného, píše v liste chorým Svätý Otec.

Drahí chorí a Vy, ktorí sa o nich staráte, Lurdská Panna Mária nech Vás chráni a privádza k prameňu milosrdenstva nášho Boha. S láskou osobitne v tento deň pamätáme na Vás vo svojich modlitbách.

              Sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


25.12. 2021

Prajeme milostiplné sviatkyNech Vás narodený Spasiteľ
požehná svojím požehnaním pokoja a lásky, aby ste jeho pokoj mohli zo svojich sŕdc šíriť do celého sveta. Nech Vás vždy sprevádza
nežnosť malého Ježiša, ktorá zjednocuje všetko rozdelenéa uzdravuje zranené!
Milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2022 Vám prajú a v modlitbách
vyprosujú

sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


8.12. 2021

Ďakujeme za Vaše modlitby

8. decembra, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kedy si pripomíname hlavný sviatok Rodiny Nepoškvrnenej, zverme seba, svoje rodiny, všetkých členov, naše Slovensko a celý svet pod mocnú ochranu Nepoškvrnenej. Mária, ktorá v tomto čase prichádza na pomoc každému jednému z nás, nech nám pomáha otvárať srdcia pre Ježiša, aby v nich mohla kraľovať jeho láska.

Neprestávajte sa modliť za tých, ktorí dnes najviac trpia, za tých ktorí sú skúšaní a stratili členov svojej rodiny, za tých, ktorí slúžia chorým. Modlite sa posvätný ruženec a Novénu k Panne Márii z Pompejí spolu s nami. S láskou na vás pamätáme vo svojich modlitbách. 9. decembra bude v kaplnke vo Vrícku slúžená svätá omša za všetkých členov RN.


Taktiež drahí členovia RN, mariánski ctitelia, ďakujeme vám za všetky vaše modlitby a obety,  ktoré ste priniesli ako dar nebeskému Otcovi za ukončenie pandémie. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa na tento úmysel modlili v mesiaci máj, keď nás Svätý Otec František vyzval k modlitbe posvätného ruženca.


sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


17.11. 2021

Naša knižná ponuka pre Vás

Ponúkané publikácie si môžete objednať   len telefonicky alebo mailom na našich KONTAKTOCH

Bartolomej Longo


Počet strán: 200

Dobrovoľný príspevok: 5, 00€

Veľkosť sv. Michale archanjela

Počet strán: 168

Dobrovoľný príspevok: 5,00€

Mesiac k úcte sv. Jozefa

Počet strán: 144

Dobrovoľný príspevok: 5,00 €

Novéna k Panne Márii z Pompejí

Počet strán: 56

Dobrovoľný príspevok: 1,00 €15.11. 2021

KALENDÁR RN V PONUKE

Opäť máme v ponuke kalendár na nasledujúci rok. Kalendár na rok 2022 sa bude tématicky niesť v duchu "S Máriou na ceste za Ježišom"

12.10. 2021

Členova RN sa zišli na duchovnej obnove

Členovia Rodiny Nepoškvrnenej sa zišli na duchovnej obnove v Čičmanoch. Duchovná obnova pod vedením otca Ľuboša Václaveka sa začala 7. októbra 2021 vo štvrtok, v deň spomienky Ružencovej Panny Márie, a ukončená bola v nedeľu 10. októbra. Téma obnovy bola Návrat k prvotnej láske.

V prvý deň na spomienku Ružencovej Panny Márie sa po svätej omši, ktorá bola o 17. 30 hod. všetci zídení spolu pomodlili Supliku – prosebnú modlitbu k Panne Márii Pompejskej, ktorú sa veriaci spoločne modlia v Bazilike Ružencovej Panny Márie v Pompejach 8. mája a na prvú októbrovú nedeľu počas dvoch veľkých pútí.

V sobotu pri svätej omši počas kázne otec Ľuboš hovoril o Panne Márii, ktorú si členovia RN uctievajú ako Matku. Povzbudil nás k tomu, aby sme sa pozerali na to, ako Mária žila: zachovávala Božie slovo, zveľaďovala a uvádzala ho do života. Všetkých účastníkov  duchovnej obnovy povzbudil k rozjímaniu nad Božím slovom. Povedal, že ani rozjímanie by nestačilo, keby sme Božie slovo neuvádzali do života, a keby nás neviedlo k obráteniu a premene života.

Počas celej duchovnej obnovy otec Ľuboš rozoberal, čo všetko bráni tomu, aby sme svoje srdce otvorili Božej láske a poukazoval na to, aby sme sa vrátili k prvotnej láske, ktorá je živá, nie iba formálna. V jednej z prednášok položil otázku, ktorá sa dotýkala nás všetkých: „Kde sme zanedbali lásku v službe RN a zanechali tak prvotnú lásku? Samotná charitatívna pomoc by nestačila, ak by sme v združení RN neboli otvorení Božej láske.“

Chvála Bohu a Nepoškvrnenej za všetky dary a milosti, ktoré sme od Pána dostali počas tejto duchovnej obnovy.


Prvé formačné stretnutie dobrovoľníkov

15. 9. 2021

Dobrovoľníci RN sa stretli na prvom formačnom stretnutí v Dome Xaver, bývalom seminári banskobystrickej diecézy, v Badíne. Stretnutie pod vedením vdp. Ivana Moďoroši, duchovného správcu Centra univerzitnej pastorácie v Martine, sa uskutočnilo v dňoch od 3. do 5. septembra 2021. Téma prednášok bola: Panna Mária.

Spoločný program sa každý deň začínal modlitbou posvätného ruženca. V prednáškach o Panne Márii otec Ivan Moďoroši hovoril o sviatkoch a tajomstvách Panny Márie. Rozobral viaceré tajomstvá, ktoré nám priblížil aj prostredníctvom ikon. 

V nedeľu sa na záver stretnutia vo svätej omši prihovoril vdp. Moďoroši dobrovoľníkom v kázni slovami: „Je dôležité, aby sme boli vyvážení vo svojom duchovnom živote, aby sme svojím srdcom boli pri Pánovi a svojimi nohami pevne stáli na zemi, pretože Boh nás posiela preto, aby prostredníctvom nás konal vo svete. Aj keď sa cítime slabí a hriešni, ale Boh aj prostredníctvom nás oslovuje iných ľudí.


Stretnutie so sv. Otcom

15. 9. 2021

Svätý Otec František navštívil v dňoch od 12. – 15. septembra 2021 Slovensko. Heslom tejto návštevy s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom sa priblížil veriacim Slovenska, osobitne aj členom RN.

V homílii Svätého Otca, ktorú predniesol na svätej omši v Šaštíne v posledný deň svojej návštevy 15. 9. 2021 na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, hovoril o tom, že Mária je Matkou, ktorá nám daruje Syna Ježiša. Mária je cestou, ktorá nás vovádza do srdca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval svoj život. Svätý Otec povedal, že na Máriu môžeme hľadieť ako na vzor viery a upozornil na tri vlastnosti viery: cestu, proroctvo a súcit.

Mysliac na cestu Svätý Otec František hovoril o Márii, ktorá žila svoj dar ako poslanie, cítila potrebu otvoriť dvere a vyjsť z domu. Celý jej život bude cestou za jej Synom, až do cieľa, na Kalváriu. Mária neustále kráča. Pápež František nás prosil, aby sme sa ani my nezastavovali na našej púti lásky k Bohu, ale aby sme zostali na ceste.

Máriina viera je prorockou vierou. Svojím životom je mladé nazaretské dievča proroctvom Božieho diela v dejinách a jeho milosrdného konania. „Ako nepoškvrnená Panna, je Mária ikonou nášho povolania: ako ona, aj my sme povolaní byť svätými a nepoškvrnenými v láske, stávajúc sa obrazom Krista,“ povedal Svätý Otec. Jeho ďalšie slová sú pre nás veľkou výzvou: „Takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať‘, kresťanmi, ktorí vedia svojím životom ukázať krásu evanjelia, ľuďmi, ktorí nastoľujú dialóg, ktorí zjavujú bratský život, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti, ktorí chránia a zachovávajú život“.

„Mária je matkou súcitu. Jej viera je súcitná,“ povedal Svätý Otec. „Súcitná Matka, ktorá zbiera naše slzy, a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Mária, Bolestná Matka, jednoducho zostáva pod krížom.“ Svätý Otec volá aj nás, aby sme sa otvárali viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže.

Svätý Otec František pozýva aj nás všetkých, osobitne aj členov RN k takejto viere, viere akú mala Mária, Nepoškvrnená. Prijmime jeho výzvu a vykročme s Máriou a Jozefom za Kristom.


Pripojte sa k septembrovej pobožnosti k sv. Michalovi, archanjelovi spolu s nami...

25.8. 2021

AJ TENTO ROK VÁS POZÝVAME K MODLITBE SEPTEMBROVEJ POBOŽNOSTI K SV. MICHALOVI, ARCHANJELOVI

Od 1. septembra Vás pozývame k spoločnej mesačnej modlitbe k sv. Michalovi, archanjelovi podľa vydanej knihy ako prípravu na jeho sviatok – 29. septembra. Túto pobožnosť sa môžete modliť nielen v tomto mesiaci, ale kedykoľvek.

Ak ešte nemáte knihu Veľkosť svätého Michala, archanjela, môžete si ju objednať na adrese Rodiny Nepoškvrnenej alebo e-mailom.

Sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej20.6. 2021


Rodina Nepoškvrnenej oslávila 30. výročie schválenia

8.6. 2021

 Martine sa v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo farnosti Martin – Sever 8. júna 2021 pri príležitosti 30. výročia schválenia Rodiny Nepoškvrnenej uskutočnilo stretnutie jej členov. V úvode stretnutia sa všetkým prihovorila generálna predstavená sestier satmárok, sestra Pavla Draganová. Pripomenula vznik RN a vyzdvihla osobnosť a život zakladateľky, sestry Bernadety Pánčiovej: „V živote sestry Bernadety sa ukázalo, že má prorockého ducha. V jej živote sa splnili slová Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý v apoštolskej exhortácii Vita consecrata napísal, že aj veriaci laici majú mať aktívnu účasť na zasvätenom živote. Rodina Nepoškvrnenej má účasť na živote našej Kongregácie.“


 8. júna oslávime 30 rokov schválenia Rodiny Nepoškvrnenej

29.5. 2021

Rodinu Nepoškvrnenej oficiálne schválil svätý pápež a člen RN Ján Pavol II. 8. júna 1991 na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pri tejto príležitosti sa 8. 6. 2021 (utorok) v Martine v Kostole Sedembolesntnej Panny Márie uskutoční spoločné stretnutie členov RN v obmedzenom počte. Nakoľko epidemiologická  situácia  nedovolí všetkým, ktorí po tom túžia sa stretnúť, môžete sa k nám pridať prostredníctvom Rádia Lumen, ktoré naživo odvysiela celý priebeh stretnutia v čase od 16.30 do 19.30 hod. Strávte tento čas spolu s nami v modlitbe a vďake.

Ďakujeme Pánu Bohu a Nepoškvrnenej za vznik Združenia RN a jeho duchovné pôsobenie a činnosť od roku 1975, kedy bolo založené zakladateľkou RN sestrou Bernadetou Pánčiovou, a za jeho schválenie v roku 1991. Ďakujeme všetkým členom RN za ich modlitby za Svätého Otca, otcov biskupov, duchovné sprevádzanie novokňazov, za duchovné kytice, aj za všetky modlitby, ktoré ste prednášali Pánu Bohu v roku 2020 -2021, keď sa mnohí zapojili do modlitby Pompejskej novény a posvätného ruženca v tomto mesiaci máj za ukončenie pandémie. Veľká vďaka patrí všetkým horliteľom, ktorí pracujú pre dielo RN a jeho šírenie na mnohých miestach na našom Slovensku aj v zahraničí. Bez vašej pomoci by toto dielo nemohlo rásť a nemohli prichádzať medzi nás noví členovia. Taktiež ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom za  pomoc pri mnohých akciách a ich službu pre chorých.                                    Vďačné sestry satmárky z RN


Máj bude mesiacom mariánskej modlitby za ukončenie pandémie

1.5. 2021

Vatikán 22. apríla (TK KBS)

 Podľa srdečného želania Svätého Otca máj bude venovaný modlitbovému maratónu pod heslom: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu (Sk 12,5)“. Informovala o tom Pápežská rada pre podporu novej evanjelizácie. Zdôraznila, že táto iniciatíva sa bude konkrétne týkať všetkých sanktuárií na svete, aby sa stali miestami modlitby ruženca veriacimi, rodinami a komunitami a prosili o ukončenie pandémie. Modlitba ruženca bude prebiehať v tridsiatich svätyniach po celom svete. Bude vysielaná naživo na oficiálnych kanáloch Svätej stolice každý deň o 18:00 (rímskeho času).

Pápež František začne túto veľkú modlitbu 1. mája a ukončí ju 31. mája.Prajeme požehnané veľkonočné sviatky

3.4. 2021

Pravé svetlo zmŕtvychvstalého Krista,
moc jeho obetujúcej sa lásky nech Vám svieti na životnej ceste a zaplní každú tmu a prázdnotu srdca.
Nech v Ježišovom prebodnutom a víťaziacom Srdci zažijete pravú milosrdnú lásku, pokoj a skutočné šťastie.
Požehnanú Veľkú noc na príhovor Nepoškvrnenej
prajú a v modlitbách vyprosujú
          

sestry satmárky
        z Rodiny Nepoškvrnenej


Novéna k sv. Jozefovi

10.3.2021

Pozývame vás k modlitbe novény k sv. Jozefovi.

Od 10. 3. sme sa začali modliť túto novénu k sv. Jozefovi. Ak máte záujem pridajte sa k nám. Celé znenie novény nájdete tu:Paškál

3.3. 2021

Ďakujeme za Váš prejavený záujem o sviečku - paškál. Vďaka Vašej pomoci sa všetky minuli. Tento rok už nie je možné si ho objednať. Ak máte záujem, ponúkame Vám sviečku sv. Michala s knihou o sv. Michalovi, ktorých máme dostatok. Aj touto sviečkou a knihou môžete niekoho veľmi potešiť a hlavne sa k nemu modliť o ochranu pre Vás a Vašu rodinu.
Objednávky prijímame na adrese: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

Sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


11. FEBRUÁRA 2021 OSLÁVIME 29. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

10.2. 2021

Drahí členovia, mariánski ctitelia a všetci, ktorí sa chcete k nám pridať

Pripojte sa k nám k sláveniu 29. svetového dňa chorých, ktorý pripadá na 11. februára 2021 v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej. Svätý Otec nás vo svojom posolstve venovanému tomuto dňu pozýva, aby sme venovali osobitnú pozornosť chorým a tým, ktorí sa o nich starajú, mysliac predovšetkým na tých, ktorí v celom svete trpia v dôsledku pandémie koronavírusu. Čítať ďalej


Požehnané a milostiplné sviatky

24.12. 2020

„Zotrvať v tichu pred jasličkami: toto je pozvanie k Vianociam. Vyhraď si trocha času, choď k jasličkám a zotrvaj v tichu. A budeš cítiť a vidieť prekvapenie. “

Pápež František

Prajeme Vám, aby sa vo Vašich srdciach narodil malý Ježiš - Kráľ pokoja. Nech sa v jeho rukách Váš život stáva znamením nádeje pre svet a nech Vás jeho svätá Matka, Panna Mária, vedie a chráni od každého zla. Milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2021 vám vyprosujú 

sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


Ďakujeme všetkým, ktorí sa pripojili k Pompejskej novéne

7.12. 2020

Ďakujeme všetkým členom RN, všetkým mariánskym ctiteľom, rôznym spoločenstvám aj všetkým vám, ktorí ste sa v tomto roku už dvakrát zapojili do modlitby Novény k Panne Márii z Pompejí za odvrátenie a ukončenie epidémie.

Naďalej vás prosíme, aby ste dôverujúc Matke, vytrvali v modlitbe na tento úmysel. Modlime sa aj za tých, ktorí to v tomto čase najviac potrebujú. Myslime v modlitbe a obetovaní svojich ťažkostí na tých, ktorí stratili svojich blízkych, na zdravotníkov, na tých, ktorí prežívajú obavy a strach. 

ZVERME SA POD MOCNÝ OCHRANNÝ PLÁŠŤ NEPOŠKVRNENEJ 

V deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie – 8. decembra vás pozývame, aby ste zverili seba, svoje rodiny, členov Rodiny Nepoškvrnenej, naše Slovensko aj celý svet pod ochranný plášť Nepoškvrnenej Matky, Panny Márie. 

Modlitbu odovzdania sa Panne Márii, jej Nepoškvrnenému Srdcu, sa denne modlíme. Urobme to aj v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý je hlavným sviatkom Rodiny Nepoškvrnenej. Modlime sa denne ruženec, a prizvime k tejto modlitbe aj iných, aby sa s nami modlili, alebo sa aj stali našimi členmi. Pozývajme ľudí aj k modlitbe Novény k Panne Márie z Pompejí.

Mária je našou Matkou, ktorá nás vedie k Ježišovi. Ona prechádzala radosťami aj bolesťami života na zemi, tak ako aj my. Nepoškvrnená vo svojom živote vždy napĺňala Božiu vôľu. A toto Mária učí aj nás – prijať Boží plán, ktorý má Boh s nami, a odovzdať sa do Božích rúk vo všetkých skúškach, ktorými v živote prechádzame.

S láskou na vás všetkých pamätáme vo svojich modlitbách. 9. decembra bude v kaplnke vo Vrícku slúžená svätá omša za všetkých členov RN.

 sestry satmárky z RN


Pozvanie k spoločnej modlitbe

29.9. 2020


Pripojte sa k septembrovej pobožnosti k sv. Michalovi, archanjelovi spolu s nami...

29.8 2020

Od 1. septembra Vás pozývame k spoločnej mesačnej modlitbe k sv. Michalovi, archanjelovi podľa vydanej knihy ako prípravu na jeho sviatok – 29. septembra.Ak sa nestihnete zapojiť k pobožnosti k sv. Michalovi, archanjelovi spolu s nami od 1. septembra, môžete sa ju modliť kedykoľvek.

Knihu si môžete objednať na adrese Rodiny Nepoškvrnenej vo Vrícku.

Sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej
Veľkosť svätého Michala, archanjela 

Našou novinkou je kniha Veľkosť sv. Michala, archanjela – mesačná pobožnosť v ťažkých situáciách. Ide o slovenský preklad diela, ktoré otvára srdce pre úctu k sv. Michalovi, archanjelovi. Podnetom na vydanie tejto tridsaťdňovej pobožnosti k sv. Michalovi bolo odporúčanie Svätého Otca Františka, aby sme sa obracali na Pannu Máriu a sv. Michala, archanjela, a tak vyprosovali ochranu pre Cirkev pred diablom, ktorý stále hľadá, ako by nás oddelil od Boha a vzájomne rozdelil. V knihe nájdete tematicky rozdelené myšlienky o veľkosti sv. Michala na každý deň spolu s modlitbami a úlohou.

Knihu si môžte objednať na adrese Rodiny Nepoškvrnenej alebo mailom : rodinaneposkvrnenej@gmail.com


Duchovná obnova pre našich chorých

23.8 2020

Naším poslaním je aj služba našim chorým vo forme organizovania duchovných obnov. Aj tento rok sme zorganizovali  duchovnú obnovu pre chorých členov Rodiny Nepoškvrnenej. Konala sa od 20. – 23. augusta 2020 vo Vrícku pod vedením vdp. Dušana Mončeka.  Hlavná téma prednášok bola : Ako máme žiť v Božej vôli a odkiaľ k tomu čerpať silu, 

Otec Dušan hovoril o svätom Vincentovi de Paul, ktorý vo svojom živote vykonal veľké dielo, veľkú obnovu pre Francúzsko i celú Európu vďaka tomu, že vždy, keď pocítil podnet zo strany Boha, okamžite začal konať. Na rozdiel od nás, keď my niekedy na to zabúdame. Tomuto postoju k Božej vôli nás učil aj Pán Ježiš, ktorý v čase strávenom v tichom rozhovore so svojím Otcom spoznával jeho vôľu a hneď podľa nej aj konal. Napríklad, tak aj po čase strávenom v modlitbe vyvolil apoštolov. Ak sa o toto snažíme, vstupujeme do jednoty s Božou vôľou. 

Otec Dušan sa prihováral chorým aj tým, ktorí prišli spolu s nimi: „Ak sa rozhodnete pre takýto postoj plnenia Božej vôle vo vašom živote, Boh si vás môže použiť pre svoj plán. Môže cez vás urobiť veľké veci. Ak všetko konáte s Ježišom, vydáte svedectvo. Keď sa rozhodnete pre takýto postoj, už tak ľahko nezhrešíte.“


Sestra Bernadeta - prvá žena v Záhrade osobností v kláštore pod Znievom

15.8 2020

Na slávnosť nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta 2020, bratislavský pomocný biskup. Mons. Jozef Haľko po slávnostnej svätej omši, ktorá bola o 15.00 hod., odhalil pamätnú tabuľu zakladateľke Rodiny Nepoškvrnenej sestre Bernadete Pánčiovej – prvej žene v Záhrade osobností pri prepoštskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Kláštore pod Znievom. 

K pamätným tabuliam, okrem tých, ktoré tam už sú (Don Titusovi Zemanovi, Mons. Jozefovi Valkovi, Gorazdovi Zvonickému, J. Em. Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi), pribudla ďalšia – sestre M. Bernadete Pánčiovej. Čítať ďalej...


Pripojte sa k modlitbám za novokňazov

25.5 2020

Jedna z aktivít členov Rodiny Nepoškvrnenej je duchovná pomoc novokňazom, ktorá sa začala v roku 1979. Chorí si veľmi uvedomujú potrebu svätých kňazov, ale aj náročnosť ich služby v dnešnom svete. Preto sa  po zrelom uvážení hlásia niektorí členovia, ktorí majú záujem obetovať do konca svojho života svoje modlitby a obety za niektorého z novokňazov. Adresy členov potom podľa počtu novokňazov posielame do jednotlivých seminárov a rehoľných spoločenstiev. 

Tí, ktorí by mali záujem o takéto duchovné sprevádzanie novokňaza, pošlite svoje meno a adresu do RN, alebo sa nahláste telefonicky či e-mailom.


Rodina Nepoškvrnenej oslavuje 45 rokov.

18.5. 2020

SLÁVENÍM SVÄTEJ OMŠE PROSTREDNÍCTVOM RÁDIA LUMEN SME SI PRIPOMENULI JUBILEUM 

45-ročné jubileum založenia Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré pripadlo na 18. mája, si členovia pripomenuli prostredníctvom Rádia Lumen. Svätá omša, obetovaná za živých a zomrelých členov RN a za sestru Bernadetu, zakladateľku RN sa slávila 16. mája 2020 o 8.30 v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Čítať ďalej ...


Corona vírus - aktuálna situácia vo svete

Aktuálna situácia ohľadne pandémie corona vírusu zasiahla takmer celý svet. Ani nás a našich členov nenecháva táto situácia ľahostajných a neustále pamätáme v modlitbách na ľudí chorých, ale aj na všetkých, ktorí pomáhajú túto situáciu zmierňovať. 

Prosíme, nezostaňte len pri prečítaní tejto správy, ale zoberte do rúk ruženec a modlite sa. K tomu by nás určite vyzvala aj zakladateľka RN sr. M. Bernadeta Pánčiová. Spojme sa všetci spolu do modlitby NOVÉNY K PANNE MÁRII S POMPEJÍ.


V modlitbách spojené sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej

 

Sláva Bohu a Nepoškvrnenej!

Ďakujeme spoločnosti WebSupport za pomoc pri spravovaní tejto stránky