Aktuálne...


Pozvanie k spoločnej modlitbe

29.9. 2020


Pripojte sa k septembrovej pobožnosti k sv. Michalovi, archanjelovi spolu s nami...

29.8 2020

Od 1. septembra Vás pozývame k spoločnej mesačnej modlitbe k sv. Michalovi, archanjelovi podľa vydanej knihy ako prípravu na jeho sviatok – 29. septembra.Ak sa nestihnete zapojiť k pobožnosti k sv. Michalovi, archanjelovi spolu s nami od 1. septembra, môžete sa ju modliť kedykoľvek.

Knihu si môžete objednať na adrese Rodiny Nepoškvrnenej vo Vrícku.

Sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej
Veľkosť svätého Michala, archanjela 

Našou novinkou je kniha Veľkosť sv. Michala, archanjela – mesačná pobožnosť v ťažkých situáciách. Ide o slovenský preklad diela, ktoré otvára srdce pre úctu k sv. Michalovi, archanjelovi. Podnetom na vydanie tejto tridsaťdňovej pobožnosti k sv. Michalovi bolo odporúčanie Svätého Otca Františka, aby sme sa obracali na Pannu Máriu a sv. Michala, archanjela, a tak vyprosovali ochranu pre Cirkev pred diablom, ktorý stále hľadá, ako by nás oddelil od Boha a vzájomne rozdelil. V knihe nájdete tematicky rozdelené myšlienky o veľkosti sv. Michala na každý deň spolu s modlitbami a úlohou.

Knihu si môžte objednať na adrese Rodiny Nepoškvrnenej alebo mailom : rodinaneposkvrnenej@gmail.com


Duchovná obnova pre našich chorých

23.8 2020

Naším poslaním je aj služba našim chorým vo forme organizovania duchovných obnov. Aj tento rok sme zorganizovali  duchovnú obnovu pre chorých členov Rodiny Nepoškvrnenej. Konala sa od 20. – 23. augusta 2020 vo Vrícku pod vedením vdp. Dušana Mončeka.  Hlavná téma prednášok bola : Ako máme žiť v Božej vôli a odkiaľ k tomu čerpať silu, 

Otec Dušan hovoril o svätom Vincentovi de Paul, ktorý vo svojom živote vykonal veľké dielo, veľkú obnovu pre Francúzsko i celú Európu vďaka tomu, že vždy, keď pocítil podnet zo strany Boha, okamžite začal konať. Na rozdiel od nás, keď my niekedy na to zabúdame. Tomuto postoju k Božej vôli nás učil aj Pán Ježiš, ktorý v čase strávenom v tichom rozhovore so svojím Otcom spoznával jeho vôľu a hneď podľa nej aj konal. Napríklad, tak aj po čase strávenom v modlitbe vyvolil apoštolov. Ak sa o toto snažíme, vstupujeme do jednoty s Božou vôľou. 

Otec Dušan sa prihováral chorým aj tým, ktorí prišli spolu s nimi: „Ak sa rozhodnete pre takýto postoj plnenia Božej vôle vo vašom živote, Boh si vás môže použiť pre svoj plán. Môže cez vás urobiť veľké veci. Ak všetko konáte s Ježišom, vydáte svedectvo. Keď sa rozhodnete pre takýto postoj, už tak ľahko nezhrešíte.“


Sestra Bernadeta - prvá žena v Záhrade osobností v kláštore pod Znievom

15.8 2020

Na slávnosť nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta 2020, bratislavský pomocný biskup. Mons. Jozef Haľko po slávnostnej svätej omši, ktorá bola o 15.00 hod., odhalil pamätnú tabuľu zakladateľke Rodiny Nepoškvrnenej sestre Bernadete Pánčiovej – prvej žene v Záhrade osobností pri prepoštskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Kláštore pod Znievom. 

K pamätným tabuliam, okrem tých, ktoré tam už sú (Don Titusovi Zemanovi, Mons. Jozefovi Valkovi, Gorazdovi Zvonickému, J. Em. Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi), pribudla ďalšia – sestre M. Bernadete Pánčiovej. Čítať ďalej...


Pripojte sa k modlitbám za novokňazov

25.5 2020

Jedna z aktivít členov Rodiny Nepoškvrnenej je duchovná pomoc novokňazom, ktorá sa začala v roku 1979. Chorí si veľmi uvedomujú potrebu svätých kňazov, ale aj náročnosť ich služby v dnešnom svete. Preto sa  po zrelom uvážení hlásia niektorí členovia, ktorí majú záujem obetovať do konca svojho života svoje modlitby a obety za niektorého z novokňazov. Adresy členov potom podľa počtu novokňazov posielame do jednotlivých seminárov a rehoľných spoločenstiev. 

Tí, ktorí by mali záujem o takéto duchovné sprevádzanie novokňaza, pošlite svoje meno a adresu do RN, alebo sa nahláste telefonicky či e-mailom.


Rodina Nepoškvrnenej oslavuje 45 rokov.

18.5. 2020

SLÁVENÍM SVÄTEJ OMŠE PROSTREDNÍCTVOM RÁDIA LUMEN SME SI PRIPOMENULI JUBILEUM 

45-ročné jubileum založenia Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré pripadlo na 18. mája, si členovia pripomenuli prostredníctvom Rádia Lumen. Svätá omša, obetovaná za živých a zomrelých členov RN a za sestru Bernadetu, zakladateľku RN sa slávila 16. mája 2020 o 8.30 v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Čítať ďalej ...


Zrušenie alebo presunutie termínov akcií RODINY NEPOŠKVRNENEJ

6.5. 2020

! ! ! ! ! !

Vzhľadom na prebiehajúcu situáciu s ochorením coronavírusu, museli sme aj my v Rodine Nepoškvrnenej pristúpiť k rôznym zmenám a úpravám v našich plánovaných akciách, ktoré sme pre Vás pripravovali. Všetky podrobné  informácie a usmernenia o STRETNUTÍ RODINY NEPOŠKVRNENEJ V MARTINE, SEMINÁRI S PÁTROM ELIASOM VELLOM a PÚTI K PANNE MÁRII Z POMPEJÍ  si prečítajte tu :


! ! ! ! ! !


List pápeža Františka na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti

Vatikán 25. apríla (RV) Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca...

Veľká noc 2020

Zmŕtvychvstalý Kristus je navždy živý.
On je víťaz.

Zvíťazil a vstal z mŕtvych kvôli nám.
Nech Vám ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Pán
dá skrze svoje oslávené rany silu,
aby ste v pokušeniach života boli vždy silní,
v modlitbe verní a vytrvalí.
Vo Vašich srdciach nech sa zrodí
Kristova radosť, pokoj a milosrdenstvo,
aby ste sa mohli stať svedkami
jeho pravdivej a čistej lásky vo svete.
To Vám na príhovor Nepoškvrnenej
prajú a v modlitbách vyprosujú
sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


Corona vírus - aktuálna situácia vo svete

Aktuálna situácia ohľadne pandémie corona vírusu zasiahla takmer celý svet. Ani nás a našich členov nenecháva táto situácia ľahostajných a neustále pamätáme v modlitbách na ľudí chorých, ale aj na všetkých, ktorí pomáhajú túto situáciu zmierňovať. 

Prosíme, nezostaňte len pri prečítaní tejto správy, ale zoberte do rúk ruženec a modlite sa. K tomu by nás určite vyzvala aj zakladateľka RN sr. M. Bernadeta Pánčiová. Spojme sa všetci spolu do modlitby NOVÉNY K PANNE MÁRII S POMPEJÍ.


V modlitbách spojené sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej

 

Sláva Bohu a Nepoškvrnenej!