Aktuálne...


Odhalenie pamätnej tabule sestre Bernadete

29.7 2020

Biskup Jozef Haľko odhalí v Kláštore pod Znievom pamätnú tabuľu sestre Bernadete 

V rámci trojdňovej púte v Kláštore pod Znievom bude odhalená pamätná tabuľa zakladateľke Rodiny Nepoškvrnenej, sestre Bernadete Pánčiovej. 

Slávnostná pontifikálna svätá omša bude slúžená 15. augusta 2020 o 15. 00 hod., pred prepoštským Kostolom nanebovzatia Panny Márie v Kláštore pod Znievom. Hlavný celebrant svätej omše, J. E. Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, po svätej omši odhalí pamätnú tabuľu rehoľnej sestre Márii Bernadete Pánčiovej, zakladateľke Rodiny Nepoškvrnenej.

 Sestra Bernadeta Pánčiová z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok pôsobila vo farnosti Kláštor pod Znievom – vo Vrícku 27 rokov.

30. marca sme si pripomenuli piate výročie jej smrti.

 Sláva Bohu a Nepoškvrnenej!

Púť organizuje Farnosť Kláštor pod Znievom a OZ Dobrý Pastier.


Pripojte sa k modlitbám za novokňazov

25.5 2020

Jedna z aktivít členov Rodiny Nepoškvrnenej je duchovná pomoc novokňazom, ktorá sa začala v roku 1979. Chorí si veľmi uvedomujú potrebu svätých kňazov, ale aj náročnosť ich služby v dnešnom svete. Preto sa  po zrelom uvážení hlásia niektorí členovia, ktorí majú záujem obetovať do konca svojho života svoje modlitby a obety za niektorého z novokňazov. Adresy členov potom podľa počtu novokňazov posielame do jednotlivých seminárov a rehoľných spoločenstiev. 

Tí, ktorí by mali záujem o takéto duchovné sprevádzanie novokňaza, pošlite svoje meno a adresu do RN, alebo sa nahláste telefonicky či e-mailom.


Rodina Nepoškvrnenej oslavuje 45 rokov.

18.5. 2020

SLÁVENÍM SVÄTEJ OMŠE PROSTREDNÍCTVOM RÁDIA LUMEN SME SI PRIPOMENULI JUBILEUM 

45-ročné jubileum založenia Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré pripadlo na 18. mája, si členovia pripomenuli prostredníctvom Rádia Lumen. Svätá omša, obetovaná za živých a zomrelých členov RN a za sestru Bernadetu, zakladateľku RN sa slávila 16. mája 2020 o 8.30 v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Čítať ďalej ...


Zrušenie alebo presunutie termínov akcií RODINY NEPOŠKVRNENEJ

6.5. 2020

! ! ! ! ! !

Vzhľadom na prebiehajúcu situáciu s ochorením coronavírusu, museli sme aj my v Rodine Nepoškvrnenej pristúpiť k rôznym zmenám a úpravám v našich plánovaných akciách, ktoré sme pre Vás pripravovali. Všetky podrobné  informácie a usmernenia o STRETNUTÍ RODINY NEPOŠKVRNENEJ V MARTINE, SEMINÁRI S PÁTROM ELIASOM VELLOM a PÚTI K PANNE MÁRII Z POMPEJÍ  si prečítajte tu :


! ! ! ! ! !


List pápeža Františka na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti

Vatikán 25. apríla (RV) Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca...

Veľká noc 2020

Zmŕtvychvstalý Kristus je navždy živý.
On je víťaz.

Zvíťazil a vstal z mŕtvych kvôli nám.
Nech Vám ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Pán
dá skrze svoje oslávené rany silu,
aby ste v pokušeniach života boli vždy silní,
v modlitbe verní a vytrvalí.
Vo Vašich srdciach nech sa zrodí
Kristova radosť, pokoj a milosrdenstvo,
aby ste sa mohli stať svedkami
jeho pravdivej a čistej lásky vo svete.
To Vám na príhovor Nepoškvrnenej
prajú a v modlitbách vyprosujú
sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


Corona vírus - aktuálna situácia vo svete

Aktuálna situácia ohľadne pandémie corona vírusu zasiahla takmer celý svet. Ani nás a našich členov nenecháva táto situácia ľahostajných a neustále pamätáme v modlitbách na ľudí chorých, ale aj na všetkých, ktorí pomáhajú túto situáciu zmierňovať. 

Prosíme, nezostaňte len pri prečítaní tejto správy, ale zoberte do rúk ruženec a modlite sa. K tomu by nás určite vyzvala aj zakladateľka RN sr. M. Bernadeta Pánčiová. Spojme sa všetci spolu do modlitby NOVÉNY K PANNE MÁRII S POMPEJÍ.


V modlitbách spojené sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej

 

Inšpirácia na zaujímavé čítanie a modlitbu 

Sláva Bohu a Nepoškvrnenej!