Hlavný celebrant svätej omše, dekan katedrálneho chrámu v Banskej Bystrici, Peter Staroštík na začiatku svätej omše privítal všetkých prítomných, ktorí tento krát prišli do chrámu v obmedzenom počte a pozdravil poslucháčov Rádia Lumen. Spolu s ním svätú omšu slúžil náboženský redaktor Rádia Lumen otec Pavol Jurčaga. V kázni otec Pavol poukázal na Pannu Máriu ako náš vzor: „Ježišova Matka nám ukazuje spôsob ako nasledovať Pána Ježiša, a treba si ho osvojiť, lebo inak v jeho Cirkvi zablúdime na ceste ku Kristovi. Mária nič nerobila bez Ježiša. Čokoľvek robíme vo svojom živote má svedčiť o tom, že máme prístupné srdce. Boh nám odpustí všetko, ale nikdy nás nepochváli, ak máme kamenné srdce.“ V závere svätej omše sa všetci zúčastnení a určite aj poslucháči Rádia Lumen zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Veríme, že toto duchovné stretnutie členov RN, aj všetkých mariánskych ctiteľov bolo dobrou duchovnou prípravou na stretnutie členov Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré by sme veľmi radi pripravili na jeseň v roku 2020.