Adresa

Rodina Nepoškvrnenej
Vrícko 190
038 31 Vrícko

rodinaneposkvrnenej@gmail.com
043/4933 741


IČO: 17057221

Bankové spojenie:

Číslo účtu na podporu činnosti Rodiny Nepoškvrnenej: 

SK27 0200 0000 0000 1853 9362

 Číslo účtu na podporu pútí do Lúrd:

SK63 3100 0000 0043 0000 7202


Sestry, ktoré sa venujú misii Rodiny Nepoškvrnenej


sr. M. Timotea,  

sr. M. Alica,  

sr. M. Norberta, 

sr. M. Alžbeta

 sr. M. Jaroslava Ak by ste nám chceli čokoľvek odkázať, môžete vyplniť nižšie formulár a my Vám na Vašu otázku radi odpovieme.