Liturgická spomienka Panny Márie Lurdskej a Svetový deň chorých, ktorý slávime v ten istý deň, sú navzájom prepojené. V Lurdoch si ľudia vyprosujú telesné i duchovné dary. Pre množstvo chorých, ktorí prichádzajú do Lúrd, vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1992 Svetový deň chorých, ktorý sa odvtedy slávi 11. februára, v deň prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Hlavným posolstvom Lúrd je modlitba a pokánie. Bernadeta Soubirousová nám vo svojom krátkom živote ukázala cestu chudoby. Táto tvrdá cesta, ktorou kráčala, ju priviedla do neba a cez Máriu priviedla k Bohu a na toto pútnické miesto už milióny chorých. Myslime na to, ak sa nám bude zdať, že život, ktorý v dnešnej dobe žijeme, je pokáním. Učme sa od Bernadety, pastierky z Lúrd, premieňať tento čas milostí na záchranu nesmrteľných duší.

 

Všetkých vás pozývame k modlitbe posvätného ruženca, k modlitbe Novény k Panne Márii z Pompejí, k prijatiu pokánia, ktoré prežívame a k dôvere a odovzdaniu sa Nepoškvrnenej Panne. Nech vás Nepoškvrnená, ktorá každého osobitným spôsobom vedie k Ježišovi, v tomto Roku sv. Jozefa chráni. Nezabudnime, že dobrota nášho Boha a láska Nepoškvrnenej Panny chráni všetkých tých, ktorí nezištne a s láskou slúžia chorým a trpiacim. Pamätáme na vás všetkých vo svojich modlitbách.

 

Sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnene