"Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje."

sv. Matka Tereza

Spoločenstvo dobrovoľníkov RN

Rodina Nepoškvrnenej pri svojich aktivitách potrebuje aj pomocné a ochotné ruky dobrovoľníkov. Vždy sa našli ľudia ochotní pomôcť svojou troškou, aby mohlo dielo Nepoškvrnenej fungovať. A tak sa postupne pridávali ľudia, ktorí radi s Rodinou Nepoškvrnenej spolupracovali. Pomáhali zabezpečovať rôzne aktivity, akcie, púte chorých do Lúrd, národne stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej a všade, kde ich bolo treba.

Až na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie – 8. 12. 2019,  oficiálne vzniklo Spoločenstvo dobrovoľníkov Rodiny Nepoškvrnenej

 

Kto sa môže stať dobrovoľníkom?

Dobrých dobrovoľníkov nikdy nie je dosť, preto sa vždy potešíme ochotným ľuďom, ktorí by sa k nám v tejto službe pripojili.

Pre túto službu potrebujeme:

– lekárov,

– zdravotníkov (zdravotné sestry, sanitárov),

– železničiarov,

– dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať pri službe chorým a riadení organizovania aktivít RN,

– tých, ktorí budú vytvárať modlitbové zázemie.

 

Do Spoločenstva dobrovoľníkov RN môžu patriť všetci tí, ktorí o to písomne požiadajú, a po určenej formácii budú prijatí a verejne uvedení do tejto služby. Dobrovoľník môže byť každý, kto dovŕšil 18 rokov.

Nech Nepoškvrnená Panna Mária a sv. Vincent de Paul vzbudia v mnohých srdciach túžbu a ochotu zapojiť sa do tejto služby v duchu vincentskej charizmy.