SPOLOČENSTVO DOBROVOĽNÍKOV V RÁMCI RODINY NEPOŠKVRNENEJ

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie – 8. 12. 2019, v rámci Združenia Rodina Nepoškvrnenej oficiálne vzniklo Spoločenstvo dobrovoľníkov Rodiny Nepoškvrnenej, ktorí budú priamo nápomocní pri akciách organizovaných RN.

Kto môže byť dobrovoľníkom? 

Pre túto službu potrebujeme:

– lekárov,

– zdravotníkov (zdravotné sestry, ošetrovateľov),

– železničiarov,

– dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať pri službe chorým a riadení organizovania aktivít RN,

– dobrovoľníkov, ktorí budú vytvárať modlitbové zázemie.

 

Do Spoločenstva dobrovoľníkov RN môžu patriť všetci tí, ktorí o to písomne požiadajú, a po určenej formácii budú prijatí a verejne uvedení do tejto služby. Dobrovoľník môže byť každý, kto dovŕšil 18 rokov.


Nech Nepoškvrnená Panna Mária a sv. Vincent de Paul vzbudia v mnohých srdciach
túžbu a ochotu zapojiť sa do tejto služby v duchu vincentskej charizmy.