Fatimské soboty

Pobožnosť piatich prvých sobôt v mesiaci 

Evanjeliová výzva na pokánie a obrátenie, ktorú pri zjaveniach už mnoho ráz pripomenula naša nebeská Matka, je vždy aktuálna. Začiatky pobožnosti piatich prvých sobôt siahajú až do roku 1917, keď sa Panna Mária zjavila trom fatimským deťom Lucii, Hyacinte a Františkovi. Lucia odišla z Portugalska do kláštora v španielskom meste Pontevedra. 10. decembra 1925 sa jej zjavila Panna Mária s dieťaťom Ježišom. 


 Prečo práve päť sobôt?

Sestre Lucii dal odpoveď na túto otázku sám Pán Ježiš: „Dcéra moja, dôvod je jednoduchý – je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

1. Rúhanie proti nepoškvrnenému počatiu.

2. Rúhanie proti panenstvu Božej Matky.

3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pričom sa odmieta prijať ju ako Matku všetkých ľudí.

4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči nepoškvrnenej Matke.

5. Skutky tých, ktorí ju potupujú v jej posvätných obrazoch.“

Podmienky pre vykonanie Pobožnosti piatich prvých sobôt v mesiaci:

 1. Vykonať si svätú spoveď – svätú spoveď si vykonáme na prvú sobotu alebo už pred ňou, za predpokladu, že sme pri svätom prijímaní v tento deň boli v stave posväcujúcej milosti a máme daný úmysel.

2. Pristúpiť k svätému prijímaniu – po svätom prijímaní je potrebné vzbudiť si úmysel svojimi slovami alebo napr. modlitbou anjela, ktorú naučil fatimské deti.

3. Pomodliť sa v ten deň ruženec – päť desiatkov, prípadne aj viac. Pred modlitbou si vzbudíme úmysel vynáhrady za hriešnikov.

4. Rozjímať aspoň štvrť hodiny o tajomstvách posvätného ruženca – môžeme uvažovať o niektorom z tajomstiev ruženca alebo o tajomstve života Ježiša Krista a jeho Matky.

Veľké prisľúbenie 

Najsvätejšia Panna povedala Lucii: „Dcéra moja, pozri na moje srdce ovinuté tŕňmi, ktorými ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďačnosťou. Usiluj sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa päť desiatkov ruženca a strávia so mnou 15 minút v rozjímaní o pätnástich tajomstvách ruženca, s úmyslom odčiniť urážky voči mne, sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, potrebnými na spásu ich duše.“


Pobožnosť piatich prvých sobôt treba konať s úmyslom odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Tým, ktorí si vykonajú túto pobožnosť Panna Mária prisľúbila, že bude pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, potrebnými na spásu ich duše.

Na záver pobožnosti sa zasväťme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a pomodlime sa modlitbu Anjela pokoja

„MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE NAKONIEC ZVÍŤAZÍ!“