Zrušenie alebo presunutie termínov akcií Rodiny Nepoškvrnenej


1. Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej v Martine

 Drahí členovia Rodiny Nepoškvrnenej, drahí mariánski ctitelia, Rodina Nepoškvrnenej si v tomto roku pripomína 45-ročné jubileum svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa malo 16. mája 2020 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine- Sever uskutočniť stretnutie členov.


 Stretnutie v tomto termíne je z dôvodu terajšej situácie pandémie koronavírusu zrušené. Pozývame vás v tento deň k duchovnému stretnutiu prostredníctvom Rádia Lumen. Priamy prenos svätej omše slávenej za členov RN z Rozhlasovej kaplnky sv. Michala archanjela bude odvysielaný – 16. mája 2020 o 8.30.

Vo svojich modlitbách pamätajme na zakladateľku RN sr. M. Bernadetu Pánčiovú, na všetkých živých a zomrelých členov a dobrodincov. Ak to situácia dovolí, radi by sme stretnutie členov RN zorganizovali na jeseň tohto roku. O náhradnom  termíne vás budeme informovať.

 

2. Seminár s pátrom Eliasom Vellom 

RN plánovala v termíne od 28. 6. do 2. 7. 2020 seminár o modlitbe na tému Ježiš, môj priateľ v Tatranskej Lomnici. 

Tento seminár je z dôvodu ochranných opatrení kvôli pandémii zrušený. Náhradný termín v tomto roku nebude.

 

3. Púť k Panne Márii z Pompejí 

Ďalšou plánovanou akciou bola púť k Panne Márii z Pompejí a k talianskym svätcom, ktorá sa mala uskutočniť od 6. 9. do 13. 9. 2020. Nakoľko ide o púť do zahraničia,  v plánovanom termíne sa nemôže uskutočniť. Ak to situácia dovolí, táto púť sa presúva na budúci rok 2021, približne v tom istom termíne.