Modlitba anjela pokoja

Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa.

Prosím o odpustenie pre tých, čo v teba neveria,

tebe sa neklaňajú, v teba nedúfajú a teba nemilujú.

 

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý,

hlboko sa ti klaniam a obetujem ti

predrahé telo a krv, dušu a božstvo Pána Ježiša Krista,

prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta,

na uzmierenie za urážky, rúhania a ľahostajnosť,

ktorými je urážaný.

A pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca

a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

ťa prosím za obrátenie úbohých hriešnikov.

 

Imprimatur: Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, 6.10. 2016.