Knižná ponuka ...

Ponúkané publikácie si môžete objednať písomne, e-mailom alebo telefonicky na adrese Rodiny Nepoškvrnenej. Pri objednávke treba uviesť názov publikácie, počet kusov, presnú a úplnú adresu spolu s telefónnym číslom. Publikácie si môže objednať ktokoľvek, nielen členovia Rodiny Nepoškvrnenej.