Časopis Rodina Nepoškvrnenej

Ako si objednať časopis? 

Časopis si môžete objednať písomne, e-mailom alebo telefonicky na adrese Rodiny Nepoškvrnenej. Časopis môžu odoberať nielen členovia RN, ale môže si ho objednať ktokoľvek. 


ONLINE ARCHÍV ČASOPISU


2024


2023


2022


2021


2020


2019


História časopisu

Na začiatku činnosti Rodiny Nepoškvrnenej sa s jednotlivými členmi udržiaval osobný alebo písomný kontakt. Pre veľký počet členov RN to už postupne nebolo možné. Hľadal sa spôsob, ako so všetkými nadviazať spojenie okrem toho, ktoré prebieha na duchovnej rovine prostredníctvom modlitby. Riešením sa stal časopis.