Duchovná obnova

Počas totality písala sr. M. Bernadeta mesačnú duchovnú obnovu pre rehoľné sestry. Viacerí chorí a tiež laici, ktorí sa o týchto chorých starajú, ju žiadali, aby pripravovala duchovnú obnovu aj pre nich. Odvtedy Rodina Nepoškvrnenej písomne pripravuje materiál na duchovnú obnovu. Texty zasiela všetkým, ktorí prejavili o ne záujem. Duchovná obnova vychádza každý druhý mesiac.


2022


2021


2020