Členstvo v Rodine Nepoškvrnenej

Kto tvorí Rodinu Nepoškvrnenej?

  •  tí, ktorí chcú svojou službou ochotne pomáhať chorým a trpiaci
  • chorí a telesne postihnutí,
  • starí a opustení,

Vedeli ste, že v roku 2003 sa prihlásil ako člen Rodiny Nepoškvrnenej aj vtedajší pápež Ján Pavol II. ?!

Sv. Otec napĺňal  misiu Rodiny Nepoškvrnenej až do jeho smrti. 

Cieľom združenia Rodiny Nepoškvrnenej je predovšetkým zjednotiť sa s trpiacim Spasiteľom a vo viere spolu s Kristom niesť svoj osobný kríž, a tak spolupracovať na záchrane duší.

 

"Lásku bez kríža nenájdeš, kríž bez lásky neunesieš"

Ján Pavol II.

foto:  https://pixabay.com/photos/stations-of-the-cross-pasierbiec-460271/

Podmienky prijatia


1. denná modlitba posvätného ruženca na spoločné úmysly (nikoho neviaže pod hriechom),

2. stretnutie pod krížom o 15.00 hodine – krátka adorácia pod krížom, Otčenáš, Zdravas´, Mária a Sláva Otcu za všetkých, ktorí patria do Rodiny Nepoškvrnenej, za chorých a opustených na celom svete.

 3. snaha dôsledne žiť evanjelium,

4.žiť a cítiť s Cirkvou,

5. snaha a ochota niesť svoj kríž.

Zlatá kniha fatimská

V čase, keď bol 13. mája 1981 spáchaný atentát na pápeža Jána Pavla II., Vatikán začal viac zdôrazňovať Fatimské posolstvá. Začalo sa viac hovoriť o modlitbe posvätného ruženca. Sestra Bernadeta spolu so svojimi spolusestrami zostavila „Zlatú knihu fatimskú.“ Je to malá brožúrka, ktorá v krátkosti opisuje cieľ a spiritualitu Združenia Rodiny Nepoškvrnenej a predovšetkým je tu uvedený rozjímavý ruženec.

V brožúrke je na začiatku uvedený tento záväzok:

„Chcem byť zapísaný do Zlatej knihy fatimskej, a preto sa zaväzujem, že budem každý deň obetovať skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie 5 desiatkov posvätného ruženca, svoj kríž, choroby a ťažkosti na tieto 3 spoločné úmysly: 


1. za Svätého Otca, biskupov a kňazov;

2. za bohoslovcov, rehoľníkov, rehoľníčky a mládež;

3. za hriešnikov, telesne aj duševne chorých a za duše v očistci.

Každý si môže k týmto spoločným úmyslom pripojiť svoje vlastné úmysly.