Modlitby a pobožnosti

Fatimské soboty

Evanjeliová výzva na pokánie a obrátenie, ktorú pri zjaveniach už mnoho ráz pripomenula naša nebeská Matka, je vždy aktuálna. Začiatky pobožnosti piatich prvých sobôt...

Pompejská novéna

Na príhovor Panny Márie Pompejskej bolo vyprosených mnoho milostí a zázrakov. Zázračne uzdravená bola napríklad aj matka Bartolomeja Longa. Jedno z takýchto uzdravení

Zasväcujúca modlitba k Panne Márii

 Denne zasväcujme Panne Márii seba a svoje rodiny touto modlitbou:
Mária, Matka moja, zasväcujem sa ...