Svedectvá

Svedectvá 

Stále platí príslovie: „Slová povzbudzujú, ale príklady priťahujú.“ Mnohí sa odhodlali modliť sa Pompejskú novénu práve na základe svedectiev ľudí, ktorí vďaka tejto novéne obsiahli mnohé milosti. Aj na Slovensku sa už táto novéna stáva známou. Chceme sa podeliť aspoň s jedným svedectvom, ktoré sme dostali do Rodiny Nepoškvrnenej vo Vrícku: 

Sila modlitby posvätného ruženca

Chcem vydať svedectvo o veľkej sile modlitby posvätného ruženca. Moja dcéra dostala toxické poškodenie očného nervu a takmer úplne stratila zrak. Odborná očná lekárka konštatovala, že ide o nezvratný stav. Ako matka som bola z toho veľmi nešťastná, ale s dôverou som sa začala modliť Novénu k Panne Márii z Pompejí – tri ružence denne počas 27 dní ako modlitbu prosebnú a ďalších 27 dní tri ružence denne ako modlitbu ďakovnú.

Pri následných kontrolách u tej istej očnej lekárky, ale aj na inom, komplexnejšie vybavenom pracovisku konštatovali, že stav oka je v poriadku a poškodené oko je lepšie ako to druhé, ktoré postihnuté nebolo.

Aj naďalej som pokračovala v modlitbe s prosbou o oslobodenie od závislosti pre dcéru a modlila som sa jednu novénu za druhou, bez prerušenia. O necelý polrok sa dcére objavil opuch na krku, a to až v takej miere, že nebola schopná ani otvárať ústa a hovoriť. Bola prijatá do nemocnice, kde jej hneď urobili CT vyšetrenie a rozhodli, že ráno nasledujúceho dňa sa musí podrobiť život zachraňujúcej operácii, pretože hrozila otrava z vyliatia nahromadeného hnisu. Po desiatich dňoch bola dcéra v dobrom zdravotnom stave prepustená do domáceho liečenia. Po tomto ochorení úplne zmenila spôsob života a jej dlhoročná chronická závislosť pominula.

Ďakujem za to Panne Márii a aj naďalej pokračujem v novénach, vyprosujúc dcére primerané zamestnanie. Pevne dôverujem, že Božia Matka aj tentokrát vypočuje moje prosby a prijme poďakovanie.

Tieto riadky píšem s úmyslom povzbudiť k modlitbe posvätného ruženca, pretože som sa pri týchto troch závažných životných problémoch presvedčila, že Panna Mária naozaj neopustí nikoho, kto si ju uctieva a s ružencom v ruke prosí o pomoc. Aj takto chcem svedčiť o dobrote Kráľovnej posvätného ruženca a vyzvať všetkých, ktorí trpia, aby sa utiekali k Matke, o ktorej nikdy nebolo počuť, že by opustila niekoho z tých, ktorí si ju ctia a modlitbou ruženca ju prosia o pomoc.

mama M. K.

VÝZVA

Radi by sme zozbierali a vydali svedectvá o ovocí, ktoré priniesla modlitba Pompejskej novény. Aj vaše svedectvo môže niekoho povzbudiť vo viere a dodať mu odvahu, chuť i vytrvalosť modliť sa túto novénu. Svedectvá zasielajte na adresu Rodiny Nepoškvrnenej. Ďakujeme vám za ne.