Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Márie

Mária, Matka moja,

zverujem sa tvojmu

Nepoškvrnenému Srdcu

v živote i v smrti,

aby ma chránilo

od každej záhuby

duše i tela.

 

Viem, Matka,

že tí, ktorých ochraňuješ,

sú v bezpečí,

a preto sa odovzdávam

tvojmu Srdcu

s úplnou dôverou

pre čas i pre večnosť. Amen.

 

Imprimatur:  Arcibiskupský úrad v Trnave, 14.2. 1995