História

Združenie Rodina Nepoškvrnenej vzniklo na Turíce v Jubilejnom roku 1975. Jej zakladateľkou je sestra Mária Bernadeta Pánčiová z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, ku ktorej je toto združenie pričlenené.

Z jej podnetu sa skupina chorých započúvala do výzvy pápeža Pavla VI., aby sa celý svet zapálil evanjelizáciou lásky. Na tento úmysel sa začali denne modliť posvätný ruženec a z lásky uvili zo svojich modlitieb a obetí prvú duchovnú kyticu, ktorú poslali ako vianočný darček Svätému Otcovi.Združenie sa napriek náboženskému útlaku začalo šíriť. Chorí sa stali apoštolmi medzi chorými a Rodina sa rozrastala.

Po páde totality sme prostredníctvom otca biskupa Rudolfa Baláža žiadali o schválenie v Ríme. Svätý Otec Ján Pavol II. oficiálne schválil a potvrdil Rodinu Nepoškvrnenej 8. júna 1991 na spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Dnes už Rodina Nepoškvrnenej prekročila aj hranice Slovenska. Má svojich členov po celom svete – na Slovensku, v Rusku, na Ukrajine, v Rumunsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Švédsku i v USA, Kanade a Austrálii. Zvlášť je rozšírená na Morave a v Čechách. Vedúcou Rodiny Nepoškvrnenej na Morave a v Čechách je pani Bohumila Vystrčilová.

Sestra Bernadeta, rodným menom Aurélia Štefánia Pánčiová, z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, je zakladateľkou Rodiny Nepoškvrnenej. Narodila sa 12. júna 1924 v Mužle pri Štúrove. Pochádza z deviatich detí. Z dievčat bola najstaršia, fyzicky však najslabšia. Svoje detstvo prežila ....

Znak Rodiny Nepoškvrnenej

Symbolika znaku Rodiny Nepoškvrnenej.
Znak ma svoju výstižnú symboliku, ktorú môžeme stručne charakterizovať takto: Centrálny je nápis Rodina Nepoškvrnenej, ktorý vyjadruje, komu je toto spoločenstvo zasvätené. Pretože sa Rodina Nepoškvrnenej zrodila na Slovensku, je na mieste dvojkríž nad troma vrchmi, ktoré vytvára horná časť ústrednej skratky AM (Ave Mária). Vo svete známy symbol vozičkára vyjadruje, že mnohí členovia sú telesne postihnutí. Symbolicky je aj okrúhly tvar znaku. Predstavuje svätožiaru - znak svätosti, o ktorú sa majú členovia usilovať. Zároveň vyjadruje, že Rodina Nepoškvrnenej spája všetkých členov do rodinného spoločenstva.